Finansieringen svårare för börsbolagen

Enligt en undersökning gjord av Far anser svenska börsbolag att det blivit svårare att låna till investeringar. Det är allvarligt eftersom företagen därmed riskerar en sämre ekonomisk utveckling som i förlägningen medför risker för sysselsättningen.

Undersökningen bygger på intervjer med drygt hundra börsbolag och visar att fler än sju av tio börsbolag anser att det har blivit svårare att få finansiering. Nio av tio börsbolag menar att finansieringen även har blivit dyrare. Resultatet speglar företagens verklighetsuppfattning och påverkar bolagens benägenhet att investera och rekrytera.

Nio av tio börsbolag tror att bankerna vid utlåning framöver oftare kommer att inkludera krav som till exempel covenants, vilket skapar en osäkerhet om bolagets finansiering.

Nio av tio börsbolag bedömer även att mindre företag kommer att få större problem med finansieringen än de större bolagen. Åtta av tio börsbolag tror att finansiering genom företagsobligationer kommer att öka väsentligt som ett sätt att förändra finansieringsmetoderna.

Läs hela undersökningen här.