Fler ekonomer långtidsarbetslösa

Enligt siffror från Saco och Arbetsförmedlingen som tagits fram på begäran av tidningen Civilekonomen ligger antalet arbetslösa ekonomer på en fortsatt hög nivå. I juli förra året var 13 024 ekonomer arbetslösa, i juli i år är antalet 13 101.

– Det är stabilt men högt. Fram till finanskrisen 2008 låg antalet arbetslösa ekonomer, inklusive de i program med aktivitetsstöd, på runt 6 000. Efter krisen ökade det till närmare 12 000 och har sedan gått ner och upp igen från den nivån, säger Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco till tidningen Civilekonomen.

Siffrorna gäller personer med minst två års eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi, handel och administration –  en grupp där många civilekonomer kan antas ingå i och som annars är svårfångade i statistiken, skriver Civilekonomen.

Förutom att antalet arbetslösa ekonomer ligger på en fortsatt hög nivå har antalet långtidsarbetslösa ekonomer, räknat som andel av öppet arbetslösa i gruppen, ökat kraftigt från 29 procent till 34 procent sedan juli förra året. I absoluta tal är det en ökning med 500 personer.

Utvecklingen i statistiken för ekonomer avviker därmed från övriga akademiker.
– Antalet arbetslösa akademiker har minskat under det senaste året, men bland ekonomer är nivån i stort sett oförändrad. Dessutom ser vi en påtaglig ökning av antalet långtidsarbetslösa ekonomer. En mycket bekymmersam utveckling, säger Thomas Ljunglöf till Civilekonomen.