Fler konkurser i detaljhandeln

Förutom att detaljhandelns tillväxt sänks visar även HUI Researchs prognos att konsumtionen bromsas in. Hushållen sparar hellre sina pengar när de oroar sig för utvecklingen av lågkonjunkturen och osäkerheten på bostadsmarknaden.

2011 kommer enligt prognosen att summera till den svagaste försäljningsutvecklingen på femton år även om den är positiv för helåret mätt i försäljningsvärde och antalet varor. De sista månderna har dock försäljningsutvecklingen varit negativ.

Jämför med krisen 2008 och 2009 kunde Riksbanken till viss del motverka den negativa effekten med räntesänkningar medan regeringen genomförde skattesänkningar som till exempel jobbskatteavdrag. Den hjälpen uteblir i den kommande krisen.

Det är inte bara konjunkturläget och en svagare tillväxt på marknaden som är detaljhandelsföretagens problem utan även en stigande konkurrens. Konkurrensen sätter ytterligare press på marginalerna vilket 2011 bidragit till att antalet konkurser i detaljhandeln ökat med sex procent. Snittet för antalet konkurser för näringslivet totalt har minskat med tre procent.

Tre möjliga vinnare kan dock tjäna på lågkonjunkturen. När hushållen sparar in på restaurangbesök är det livsmedelshandeln som får fler kunder. Hälsotrenden är fortsatt stark vilket troligtvis gör att sporthandelns försäljningsframgång fortsätter. Under lågkonjunkturen förmodas e-handeln att locka fler kunder.