Fler kvinnliga chefer i företag

De senaste femton åren har andelen kvinnliga chefer i det svenska näringslivet ökat rejält, från 18 procent år 1998 till 31 procent idag. Ökningen märks i alla chefskategorier och gäller såväl vd:ar och chefer med ledningsansvar som arbetsledare och mellanchefer.

Inom handeln är andelen kvinnliga chefer störst, 45 procent, medan andelen är lägre inom bygg- och transportsektorn.

– Den sammantagna bilden är att kvinnor i dag finns som chefer inom hela näringslivet. Det är en god grund för att vi kommer att få se fler kvinnor som vd eller styrelseledamot, uppdrag som ofta kräver affärs- och linjeansvar tidigare i karriären, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen inom Svenskt Näringsliv.

Även andelen kvinnliga medarbetare bland företag överlag ökar stadigt och är idag 39 procent. Siffrorna baseras på medarbetarna i Svenskt Näringslivs cirka 60 000 medlemsföretag.

– Det handlar om ett målmedvetet arbete i företagen för att säkerställa att de medarbetare som har bäst förutsättningar att förstå kundernas behov och driva affärsutvecklingen också blir chefer. Många företag vittnar dessutom om att det finns ett värde i att ledningsgrupper har en blandad sammansättning av kompetens och erfarenheter. Det driver förändring och utveckling, säger Carina Lindfelt.