Flexibelt arbetsliv ett mål för både chefer och anställda

73 procent av medlemmarna i fackförbundet Akavia vill jobba hemma åtminstone två dagar i veckan även efter pandemin.

Hemarbetet under pandemin har inneburit många utmaningar för både chefer och anställda, men en stor majoritet tycker att fördelarna uppväger nackdelarna. Det visar en undersökning från fackförbundet Akavia.

Av de 4 299 medlemmar som svarat på en enkät säger 73 procent att de vill arbeta hemifrån två till fyra dagar även efter pandemin. En stor majoritet vill själva välja vilka dagar de jobbar hemma. Hela 87 procent tycker att det är ganska eller mycket viktigt.

De flesta tror också att arbetsgivarna kommer att ta hänsyn till medarbetarnas intresse för hemarbete. 79 procent bedömer att de kommer att få stort eller visst inflytande över hur mycket de jobbar hemma och på kontoret.

En av utmaningarna med hemarbete är hur det kan påverka innovationsförmågan. Men hur stor påverkan det rör sig om råder det delade meningar om. Bland medarbetarna är det 31 procent som tycker att kreativitet och innovationsförmåga påverkats negativt under pandemin. 25 procent tycker tvärtom att de blivit mer kreativa och 44 procent ser ingen skillnad alls.

När cheferna fick frågan hur de tycker att medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga påverkats av pandemin blev resultatet rätt likartat. Även här tycker 31 procent att hemarbetet inte är bra för kreativitet och innovation. Något färre chefer än anställda säger att kreativitet och innovationsförmåga ökat under pandemin medan något fler inte ser någon skillnad.

När det gäller synen på produktiviteten råder också rätt stor samsyn mellan anställda och chefer. Över 50 procent av både chefer och anställda anser att de anställda blivit något eller mycket mer effektiva under pandemin. Bara 15 procent menar att effektiviteten minskat.

För cheferna är den största utmaningen med att leda på distans att det blivit svårare att bedöma hur medarbetarna mår. 30 procent av de tillfrågade säger att det är deras största utmaning under pandemin. 22 procent menar att det största problemet är att fånga upp om en medarbetare behöver stöd.