För hårda krav vid offentlig upphandling?

Organisationen Företagarna informerar i en rapport att kommuner, landsting och staten årligen köper varor och tjänster för omkring 500 miljarder kronor. Och när det kommer till den offentliga sektorns upphandling av konsulttjänster har den ökar markant. Samtidigt har processen blivit betydligt med komplicerad, vilket har fått branschorganisationen Far att författa en skrivelse som lämnats in till regeringskansliet och senare vidarebefordrats till Kammarkollegiet.

Anbudsförfarandet uppfattas som onödigt krångligt och dessutom tillkommer frågan om immateriella rättigheter. Inom privat sektor behåller normalt konsulterna upphovsrätten till det avlämnade materialet medan användaren får nyttjanderätt enligt överenskommelse.

I offentliga upphandlingar är det inte ovanligt att beställaren kräver att få upphovsrätten., vilket gör att konsulter ibland överväger att inte lämna anbud. En ytterligare konsekvens är att deltagande konsulter väljer mindre utvecklade modeller för att presentera resultatet från konsultarbetet.

2010 fick Anders Wijkman, förre detta EU-parlamentariker, i uppdrag av socialdepartementet att utvärdera upphandlingsregelverket. Några av frågorna som undersöks är om reglerna för upphandlande myndigheter möjliggör goda ekonomiska affärer och om de verkar för ökade affärsmöjligheter med små och medelstora företag.

– En väl fungerande upphandling säkerställer att vi får bästa valuta för våra skattepengar. Nu ska vi se över om vi ytterligare kan förbättra den offentliga upphandlingen och särskilt se om vi kan förbättra förutsättningarna att ta hänsyn till miljö och etik, skriver kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i ett pressmeddelande.

Resultatet redovisas senast 28 juni 2012.