Förbättra ditt team genom att förbättra dig själv

Vill du förbättra lagkänslan i ditt team så kan det vara värt att börja med att ta en titt på hur du själv fungerar som ledare.

När det gnisslar i samarbetet i vårt team är det enkelt att skylla alla problem på någon eller några medarbetare. Men innan du får ordning på deras beteende kan det vara en bra idé att fundera på hur du själv påverkar gruppen.

Det menar Jennifer Porter, Managing Partner hos amerikanska ledarskapsutvecklaren The Boda Group, i en artikel i Harvard Business Review. Genom att gå igenom tre punkter kan du få en bra bild över hur du påverkar ditt team och om du behöver ändra på något i ditt beteende.

För att förstå hur andra reagerar på dig måste du först förstå dig själv. När du haft ett möte där du irriterat dig på någon så bör du ta dig tid att analysera din reaktion innan du eskalerar situationen. Vilka känslor upplever du nu? Varför tror du de andra agerar som de gör? Vad i din ståndpunkt är byggt på klara fakta och vad bygger på känslor? De frågorna kan lära dig mycket om dig själv och minska risken för att du säger något förhastat.

Sätt dig in andras situation

Sedan handlar det om att förstå hur du påverkar andra. Många inser inte att deras ord och åtgärder kan tolkas på ett annat sätt än de menade. Något som kan leda till onödiga missförstånd och missnöje med dig som chef.

Observera noga hur andra reagerar på vad du säger och gör under mötena. Vad är det hos dig som kan göra andra aggressiva, irriterade, undergivna, uttråkade och så vidare. Analysera också vad du gör som gör mötena effektivare och vad som kan få mötena att dra ut på tiden.

Slutligen måste du inse ditt eget ansvar för stämningen bland medarbetarna för att kunna bli en bra ledare. Om teamet inte fungerar bra kan alla ha en del av ansvaret för det, men innan du kan få andra att ändra sitt beteende måste du se vad du kan göra bättre själv.

Det första och ofta svåraste steget är att inse att det finns ett problem. När du väl har gjort det så blir nästa steg att se om du bidrar till problemet och hur du kan åtgärda det.

Genom att gå igenom dessa steg när det går grus i samarbetsmaskineriet kan du undvika att du orsakar problemen utan att förstå det. Det gör det mycket enklare att sedan fungera som en effektiv ledare och förbättra samarbetet bland medarbetarna.