Förbered företaget för brexit

Den 29 mars är det tänkt att Storbritannien ska lämna EU och hur än denna Brexit kommer att se ut i praktiken är det dags att förbereda sig menar PWC.

Även om mycket är oklart när det gäller brexit är det ändå hög tid att förbereda sig så gott det går. Det menar PWC som skapat en brexit-sida med en mängd information om hur brexit kan påverka svenska företag.

Det stora problemet med att förbereda sig för brexit är förstås att det är i stort sett omöjligt att veta vad man ska förbereda sig för. Det finns inget färdigt avtal och det är möjligt att tidsfristen kommer att utsträckas för att hinna få ihop ett avtal. Men det är också möjligt att det blir en ”hard brexit” utan avtal eller rent av ingen brexit alls.

Att bara vänta och se kan dock straffa sig menar man på PWC. Sara Lörenskog, partner Tax på PWC Sverige, skriver i en kommentar:

“Svårigheterna att förutse vad brexitförhandlingarna till slut landar i har lett till att många företag i dagsläget inte alls gjort några förberedelser. Att vänta på klarhet kan dock mycket väl visa sig vara det mest riskfyllda alternativet. Framgångsrika företag drar ofta nytta av förändring och redan nu finns ett antal steg som företag kan ta för att förbereda sig utan att dra på sig stora kostnader.”

PWC har tagit fram en checklista för att hjälpa företag att ha koll på det viktigaste inför brexit. Den innehåller bland annat:

  • Import/Export – vem har ansvar för att att sköta hanteringen och kan ert affärssystem få fram all nödvändig information för att fullgöra import/export formaliteter?
  • Leveranser – kan era affärspartners utföra leveranser efter brexit i enlighet med överenskomna tidsplaner? Att varorna måste passera tullen och genomgång ett tullförfarande kommer att ta tid.
  • Beredskapslager – behövs ett beredskapslager för att minimera problem med produkttillgänglighet?
  • EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) – har bolaget ett EORI-nummer vilket är nödvändigt för att skicka produkter mellan UK och EU efter brexit?
  • Ursprungsintyg – undersök om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg förändras. Om ni exempelvis exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när du exporterar från Sverige till ett land utanför EU.
  • Trepartshandel – ej längre möjligt att tillämpa förenklingsreglerna för trepartshandel med en part i UK.
  • MOSS (Mini One Stop Shop) – försäljning till personer i UK kan inte redovisas via MOSS.
  • VIES (VAT Information Exchange System) – det kommer inte längre gå att kontrollera brittiska momsnummer i VIES.