Företag kan bli bättre på att attrahera talanger, enligt CFO:er

Enligt en undersökning av revisionsföretaget KPMG upplever många CFO:er att deras företag kan bli bättre på att attrahera ny kompetens och nyckelpersoner till organisationen. Undersökningen baseras på intervjuer med knappt 200 beslutsfattare inom ekonomifunktionen på svenska bolag.

Mer än hälften av respondenterna anser att deras företag kan bli bättre inom dessa områden.

Samtidigt är det relativt få bolag som upplever den bristande kompetensen som ett hinder vid bokslut och rapportering.

– Undersökningen visar att redovisningskompetensen har ökat, säger Christina Kristensson, ansvarig för studien hos KPMG.