Företag vill sänka kostnader för affärsresor

Det är analysföretaget Resegeometri som på uppdrag av teknikleverantören Amadeus har undersökt affärsresandet bland skandinaviska företag.

Att minska eller kontrollera resekostnaderna anses vara den övervägande största utmaningen av de som deltagit i undersökningen; nästan en fjärdel av respondenterna, 24 procent, anser att minskade resekostnader är den främsta framtida utmaningen kring affärsresor. Att optimera resebudgeten eller resa miljövänligt anses inte vara lika betydelsefullt – 13 procent anser att optimering av resebudgeten är den främsta utmaningen kring affärsresor och 12 procent menar att miljömedvetenhet är det.

Trots att undersökningen visar resekostnaderna kring affärsresor är en utmaning för många är det emellertid långt ifrån alla som har en resepolicy. En tredjedel av företagen i studien saknar en resepolicy och av de företag som har en resepolicy är det en fjärdedel som har en policy som är äldre än två år.

Enligt undersökningen är det heller inte alla anställda på företagen som känner till vad som står i resepolicyn.

– En uppdaterad resepolicy är ofta det bästa sättet att sänka företagets resekostnader eftersom den säkerställer att anställda reser på rätt sätt. Den ser även till att avtalade priser hos flygbolag, hotell och andra leverantörer utnyttjas, säger Lars Wernblom, commercial director på Amadeus Scandinavia i ett pressmeddelande.

Totalt 476 beslutsfattare med insyn i företagets resepolicy, eller upphandlingar av resetjänster, deltog i undersökningen. Drygt 200 av respondenterna var svenska.