Företagen som lyckas med digitaliseringen

KPMG har i en rapport identifierat vilka faktorer som avgör om en organisation kan dra full nytta av digitaliseringens möjligheter och undvika dess hot.

Digitaliseringen utgör både möjlighet och hot för de flesta organisationer så frågan är vad som skiljer agnarna från vetet? KPMG har i rapporten ”The route to digital business leadership” analyserat en rad organisationer för att se hur bra de lyckats med sin digitalisering.

Det visar sig att 18 procent av de analyserade organisationer kan betraktas som ”digitala ledare”. KPMG har vaskat fram fyra nyckelfaktorer som är gemensamma för de digitala ledarna och det är att de:

  • Bygger på stabil och säker infrastruktur
  • Investerar aggressivt i agila och disruptiva teknologier
  • Är skickliga på att kombinera och koppla samman affärs- och IT-strategi
  • Fokuserar på innovation och tillväxt.

I rapporten har KPMG också identifierat sex punkter som de menar är nödvändiga för att en organisation ska lyckas med sin digitalisering:

  1. Få högsta ledningen att förstå den fulla vidden av möjligheterna och hoten
  2. Skapa en arkitektur baserad på öppenhet och agilitet
  3. Dra nytta av de ”ekosystem” som finns för digitalisering
  4. Arbeta nära affären så att verksamheten inte behöver gå runt it-avdelningen för att få de lösningar de behöver (skugg-it)
  5. Betala av den tekniska skulden, det vill säga byt bit för bit ut ålderdomliga system, processer och vanor som försvårar utvecklingen
  6. Utarbeta program för att ändra företagskulturen så att ni uppmuntrar förändring och digitalisering istället för att motarbeta den.