Företagen vill se en stor skattereform – och det snabbt

61 procent av svenska företag vill att en stor skattereform ska genomföras under den här mandatperioden.

Digitaliseringen ger möjlighet att öka effektiviteten inom de flesta områden idag. Men ändå menar 38 procent av företagen i Sverige att de lägger mer tid på skattehantering idag än de gjorde för fem år sedan. Bara sex procent upplever att skattehanteringen tar mindre tid idag. Det är ett av resultaten i PWC:s Skattebarometern 2019 där 100 större företag och 275 mindre bolag intervjuats.

Ett sätt att minska arbetsbördan är att förenkla skattesystemet. 61 procent av de tillfrågade företagen menar att det är viktigt att regering och riksdag genomför en omfattande skattereform under den här mandatperioden.

I första hand är det arbetsgivaravgiften som behöver ses över tycker företagen. Därefter följer inkomstskatten för privatpersoner och bolagsskatten.

Det pratas en hel del om grön skatteväxling idag och rent generellt är företagen positiva till att höja skatter som ger negativ miljöpåverkan, samtidigt som andra inkomstrelaterade skatter sänks. 64 procent av de svarande påpekar dock att skatteväxlingen kan öka motsättningarna mellan stad och landsbygd när det gäller exempelvis skatter på drivmedel.

Trots kritiken mot skattesystemet i Sverige är det få företag som överväger att lämna landet. Bara fyra procent av de större företagen och 15 procent av de mindre kan tänka sig att flytta bolaget utomlands av skatteskäl.