Företagens utgifter för molntjänster och mjukvara ökar

Fyra av tio företag i Sverige köper molntjänster och allra mest molntjänster köper informations- och kommunikationsföretag. Det visar nya siffror från SCB.

Fillagring är det vanligaste användningsområdet, följt av e-post och databastjänster. Den bransch som köper minst molntjänster är hotell- och restuarangbranschen.

Den vanligaste anledningen till att företag inte vill köpa molntjänster är bristande kunskaper  inom området. Många företag känner också en osäkerhet kring lagen och de rättsliga konsekvenserna vid en eventuell tvist.

Enligt SCB:s statistik ökar även företagens inköp av mjukvara. Under 2013 köpte företagen i Sverige dator- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara för totalt 42 miljarder kronor. Knappt hälften av denna summa gick till inköp av mjukvara.