Företagsklimatet allt bättre i kommunerna

Företagen ger företagsklimatet i sina kommuner det högsta betyget som uppmätts i Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.

153 kommuner förbättrar sitt resultat, medan 137 får sämre omdömen i årets upplaga av Svenskt Näringslivs företagarenkät och det resulterar i ett rekordresultat. Snittbetyget för kommunerna hamnar på 3,42 på den sexgradiga skalan och det är det högsta resultatet sedan mätningarna började.

— Glädjande nog, så ser vi att företagen upplever ett förbättrat företagsklimat. Antalet kommuner som får omdömet bra från det lokala näringslivet når sin högsta nivå, 42 stycken. Det är en fördubbling sedan 2016, säger Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv.

Antalet företag som inte ens når upp i betyget godtagbart har samtidigt halverats till 34. Svenskt Näringsliv tror att förbättringen till stor del beror på att kommunerna i allt högre grad inser att ett bra företagsklimat gör kommunen attraktiv att verka och bo i.

Allra högst betyg får Vårgårda som passerar fjolårets vinnare Munkfors. Lägst betyg får Pajala.

När det gäller vad som företagen upplever som mest problematiskt så brukar kommunens upphandlingar prenumerera på förstaplatsen, men i år är det brist på kompetens som tar över topplatsen.

— Det är det område som företagen upplever som mest besvärligt. Frågan är komplicerad, med många aktörer. Men kommunerna kan se till att de utbildningar som erbjuds i regionen svarar mot företagens behov. Det gäller framför allt yrkesutbildningar, där problemen är störst, säger Christer Östlund.

Men överhuvudtaget så går förändringarna i företagsklimatet åt rätt håll i Sverige, men det betyder inte att kommunerna kan slå sig till ro menar Christer Östlund.

— Det gäller att försvara sin position, annars halkar man snabb efter. I takt med att kommunerna blir bättre, så ökar förväntningarna i företagarleden.