Företagsklimatet i kommunerna blir allt bättre

152 kommuner får bättre betyg av sina företag i en undersökning medan bara 75 får ett sänkt betyg.

Efter en dipp i fjol får kommunerna högre betyg i årets upplaga av Svenskt Näringslivs företagarenkät om företagsklimatet. I snitt fick kommunerna betyget 3,43 på en sexgradig skala. I fjol låg siffran på 3,37.

En fyra på skalan motsvarar omdömet bra och det når 31 kommuner upp till i år. Antalet kommuner som inte ens kommer upp i omdömet godkänt minskar till 30.

Samtidigt sjunker politikernas omdöme om företagsklimatet i kommunerna. Här går betyget ner från 4,10 i fjol till 4,00 i år. Trots nedgången är politikerna ändå mycket mer positiva till företagsklimatet än företagen är.

Mindre kommuner i topp

De kommuner som får det högsta betyget är alla mindre kommuner. Allra högst betyg får Vårgårda med 4,8. Det är dock inte långt ner till Munkfors med 4,7 i betyg. På topp-5 hittar vi också Grästorp, Götene och Timrå.

– Vårgårdas sammanfattande omdöme är den högsta noteringen sedan enkäten startade. Generellt krävs det mer för att komma in på tio i topplistan jämfört med fjolåret. Av sammanlagt sexton delfrågor förbättras betyget på tio områden, på övriga sex är betyget oförändrat, säger Björn Lindgren avdelningschef Politiker & Lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv.

Det som utmärker kommunerna högst upp i listan är att de har ett energiskt politiskt ledarskap.

– Den högsta politiska ledningen och kommunchefer är drivande i de här frågorna. Förståelsen för företagandet, att företagen är en central faktor för en framgångsrik kommun, är utbredd. Attityder, dialog och förståelse är viktiga ingredienser i ett bra företagsklimat, säger Björn Lindgren.

Mycket har blivit bättre när det gäller företagsklimatet i kommunerna, men än finns det problemområden. Ett av de största är upphandlingsprocessen.

– Upphandlingen släpar efter. Här måste kommunsverige bättre möta de krav som näringslivet har. Företagen vill in på de här marknaderna, men försättningarna att delta på ett bra sätt ges inte. Så det finns mer att göra, säger Björn Lindgren.