Företagsledarna ser mörka moln vid horisonten

Överreglering, snabb teknisk utveckling och rekryteringsproblem oroar världens vd:ar visar en undersökning från PWC.

Den senaste utgåvan av PWC:s rapport CEO Survey finns nu ute och den visar att optimismen avtagit betänkligt. I förra årets rapport uppgav nämligen 57 procent av de tillfrågade företagsledarna att de trodde att den globala tillväxten skulle förbättras. I år är den siffran nere i 42 procent. Samtidigt har andelen som tror att tillväxten kommer att försämras ökat kraftigt. Den siffran har gått från fem procent i fjol till 29 procent i år.

I Sverige är det bara 20 procent av vd:arna som tror på tillväxt. En nedgång med 30 procentenheter från föregående år. Den största optimismen hittar vi i Kina där hela 73 procent av företagsledarna räknar med ökad tillväxt under 2019.

Det finns flera orsaker till den minskade optimismen bland världens vd:ar, men en anledning är att BNP-prognoserna för många av världens stora ekonomier sjunker inför 2019. Lägger man till oro för handelskrig och ekonomiska utmaningar för tillväxtmarknaderna så ser det mörkare ut än i fjol.

Ser vi på andra orosmoln så ligger överreglering högst upp på listan. 73 procent av de tillfrågade menar att det är något som oroar dem mycket. De som oroar sig minst för det i hela undersökningen är svenska vd:ar. Bara 54 procent ser det som ett hot mot den egna tillväxten.

Populism, brist på personer med nyckelkompetenser och populism är andra områden som vd:arna oroar sig över.

AI – hot och möjlighet

Den snabba tekniska utvecklingen är också en källa till oro, men här blandas oron med förhoppningar. Om vi tar AI som exempel så anser 80 procent av de svenska företagsledarna att AI-lösningar kommer att förändra sättet man gör affärer. Hälften tror också att detta kommer att leda till färre jobb. Samtidigt menar hela 86 procent att AI ändå kommer vara positivt för samhället i stort. 66 procent menar rent av att AI kommer påverka världen mer än vad internet har gjort.

Klimatförändringar är något som världens företagsledare verkar ta med allt större ro. Bara 19 procent uppger att de ser detta som ett hot mot den egna tillväxten. I fjol var den siffran 31 procent.

De svenska vd:arna ser dock annorlunda på saken. Här är det 74 procent som ser förändringarna som ett hot mot det egna företagets tillväxt.