Försiktig optimism bland bland verkstadsbolag

Företag inom verkstadssektorn tror på ökade vinster för det egna företaget den närmaste tiden.  Det visar en undersökning från PWC.

Nästan sex av tio verkstadsbolag i undersökningen tror på det egna företagets vinstutveckling under de kommande tolv månaderna. Det är en ökning både i förhållande till början av året då drygt hälften trodde på en vinstökning för det egna företaget och i jämförelse med samma period föregående år.

Enligt undersökningen är det också allt fler verkstadsbolag som satsar på innovation. 40 procent av företagen uppger att de kommer att satsa på forskning och utveckling. För ett år sedan var motsvarande siffra bara 27 procent.

– Vi ser att intäkterna ökar, försäljningspriserna och kostnadsnivåerna är relativt stabila, kapacitetsutnyttjandet ökar och företagens vinster förväntas öka. Tolkningen är att marginalerna ökar kopplat till bättre effektivitet både i produktion och genom minskade kostnader internt. Vi ser allmänt att ökade vinster till stor del beror på större kostnadsfokus och effektiviseringar i branschen, säger Olof Enerbäck som är ansvarig för verkstadssektorn hos PWC.

När det gäller bedömningen av svensk ekonomi som helhet är företagen dock mer återhållsamma. Andelen som tror på ökad export har sjunkit och även inställningen till antalet anställda har förändrats. 35 procent av verkstadsbolagen avser att minska antalet heltidsanställda, vilket är en ökning från 23 procent i början av året.