Forskare: Så ska en bra ledare vara

En ledares främsta uppgift är att uppnå goda resultat men ett gott ledarskap också måste grundas på etik och långsiktighet. Det menar Gregg Vanourek, forskare och adjunkt vid institutionen för industriell ekonomi på KTH, i sin senaste bok Triple Crown Leadership.

– Det är alltid bättre för en chef att misslyckas med ära än att lyckas med skam, säger Gregg Vanourek i en artikel publicerad hos KTH.

Boken Triple Crown Leadership bygger på intervjuer med ledare i 61 organisationer i elva länder.
Gregg menar att ett vanligt missförstånd när det gäller ledarskap är att chefen ska kunna ge alla svar och dessutom alltid vara tvärsäker på sin sak.

– Risken är att personalen blir beroende av sin alltför starka chef. Det läget blir farligt för en organisation, eftersom en övertro på ledaren tar bort personalens engagemang och känsla för utmaning.

Det ska heller inte enbart vara chefen som är visionär för sin verksamhet – alla medarbetare ska försöka föreställa sig framtiden och bidra till en gemensamt skapad vision, anser Gregg Vanourek.

Att vissa individer är ”födda till ledare” är en myt, menar han.
– De flesta människor kan lära sig att vara ledare, men vi kan också intala oss själva att vi inte passar som ledare på grund av att vi kanske är rädda att tala inför folk, eller inte är tillräckligt starka visionärer. Alltför många blundar för sin egen potential – fler måste kliva fram och ta ansvar, det finns massor av outnyttjad ledarpotential i arbetsgrupper på olika nivåer.

Gregg liknar det goda ledarskapet vid en dans – ett samarbete mellan teammedlemmar som alla är duktiga på olika saker.

– En av chefens viktigaste uppgifter är faktiskt att skapa utrymme för alternativa ledare i organisationen. Det är omöjligt för en chef att ensam leda en organisation framåt. Därför måste en god ledare alltid hitta och utveckla flera olika ledare inom varje arbetsgrupp, säger Gregg.

Han tipsar om att som chef skaffa en mentor.
– En bra mentor är en trygg person som delar ens värderingar. Det är viktigt att inte kräva alltför mycket tid men man kan exempelvis träffas och diskutera över fika varje eller varannan månad.

Det värsta misstaget en chef kan göra är att ta etiken för given. Gregg Vanourek rekommenderar chefer att ställa sig själv testfrågor inför tveksamma beslut.

– Inom politik och näringsliv är ledares beslut ofta alltför kortsiktiga; framstressade genom kvartalsrapporter och vallöften. Var ständigt uppmärksam på ursäkter som ”Det är inte mitt beslut”, och ”Affärer är affärer”, som ofta används för att rationalisera oetiska affärer.

7 tips: Så vinner du gruppens förtroende:

  • Gör vad du säger, var pålitlig.
  • Följ snabbt upp problem.
  • Var tydlig med vad du vill och vad du gör.
  • Dölj inte saker du hanterar i verksamheten för medarbetarna.
  • Försök att varken överdriva eller tona ner saker, håll dig till den sanna bilden i informationen.
  • Prata inte bakom någons rygg.
  • Kom inte med ursäkter.

Källa: KTH.se