Fortfarande krångliga regler för företagare

Annons

Regeringens ambition att förenkla för företagare har inte gett resultat. Tvärtom anser 15 procent, en ökning från 9 procent 2011, att reglerna blivit krångligare. Det visar en undersökning från Skop gjord i december på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd, NNR.

I 2011 års undersökning ansåg en femtedel, 21 procent, att reglerna hade blivit enklare jämfört med året dessförinnan. I år har andelen sjunkit till nästan hälften – endast 11 procent tycker att det har blivit enklare.

– Företagen ser inte effekterna av förbättringsarbetet. Regeringen måste fokusera på de områden som ger största möjliga effekt för företagens tillväxtmöjligheter. Företagen har själva pekat ut de områden som de upplever som mest problematiska ur ett regelperspektiv; skatt, arbetsrätt, branschregler och miljörätt. Det är där som krafterna ska sättas in, säger Jens Hedström, vd för Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Undersökningen visar även att ändrade och bättre regler är viktigt för företagens konkurrenskraft. Varannan företagare anser att en sänkning av regelkostnaderna har mycket eller ganska stor betydelse för att det i framtiden ska gå bra för företaget.

– Mindre kostsamma regler handlar ytterst om förbättrad konkurrenskraft och tillväxtchanser för svenska företag. Med smarta regelförbättringar sänks kostnaderna både för företagen och hos dem som utformar och tillämpar regler, säger Jens Hedström.