Fortsatt återhämtning, men stora skillnader mellan branscherna

Sveriges ekonomi faller inte så kraftigt som prognoserna i våras, men medan industrin går starkt är det nattsvart för hotell och restaurang.

Det går allt bättre för viktiga delar av den svenska ekonomin, men osäkerheten inför framtiden är fortsatt stor. Så kan vi sammanfatta de senaste ekonomiska rapporterna.

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern för november steg från 96,0 indexenheter i oktober till 97,5 indexenheter i november. 100 markerar det historiska läget så den ekonomiska situationen är fortfarande sämre än normalt även om det går uppåt.

Det som drar ner siffrorna är i första hand detaljhandeln och delar tjänstesektorn. Detaljhandeln sjönk med 7,6 indexenheter i november. Tjänstesektorn gick upp marginellt under månaden. Att den inte steg mer beror på att hotell och restaurang föll med hela 21 indexenheter i november.

Den sektor som det ser ljusast ut för i Konjunkturbarometern är tillverkningsindustrin som ökade med 4,2 enheter till 110,6 i november.

Att industrin går bra just nu understryks också av siffror från Swedbanks och Silfs Inköpschefsindex för industrin, PMI. Indexet steg från 58,3 i oktober till 59,1 i november. Allt över 50 tyder på tillväxt så sektorn växer och har inte legat på en så hög nivå sedan fjärde kvartalet 2017.

Uppåt för stora tjänstebolag

Även tjänstesektorn går bra om man tittar på de största företagen. Swedbanks och Silfs Inköpschefsindex för tjänster, PMI-S, mäter aktiviteten i de största tjänsteföretagen som är verksamma i Sverige och den steg från 55,3 i oktober till 58,6 i november. Precis som för PMI så tyder allt över 50 på tillväxt.

Här ska vi då återigen notera att det här handlar om de största tjänstebolagen som till skillnad från mindre företag inom exempelvis hotell och restaurang inte drabbats så hårt av pandemin.

Ser vi på hur det har gått för ekonomin i stort i år så har det inte gått fullt så illa som många trodde i våras. SEB skriver till exempel i sin rapport Nordic Outlook för november att de räknar med att Sveriges BNP kommer att sjunka med 3,1 procent i år. Det är bara hälften så mycket som banken trodde i maj i år.

Unionens ekonomer är inne på samma linje i sin senaste konjunkturrapport. De räknar med att Sveriges BNP ska sjunka med 3,5 procent i år, vilket är mindre än vad de trodde i våras.

Det finns också gott hopp om att tillväxten ska ta fart igen under 2021 även om ovissheten är stor.

– I våras trodde prognosmakare på en betydligt längre ekonomisk nedgång under 2020 än vad vi faktiskt sett. Nu ökar smittspridning igen. Det kommer skapa utmaningar, men det kommer kunna svänga snabbt längre fram och återhämtningen få ny kraft. Vi tror det händer under senvintern och våren nästa år, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen i ett pressmeddelande.

Unionen räknar med en tillväxt på runt 3,5 procent nästa år. SEB är lite mindre optimistiska, men även de tror på tillväxt 2021 om än begränsad till 2,7 procent.