Fortsatt het konjunktur

De senaste rapporterna pekar på en fortsatt stark ekonomisk utveckling för både näringsliv och hushåll.

Den svenska ekonomin fortsätter att ånga på visar de senaste ekonomiska siffrorna. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern går till exempel upp från 113,5 i april till 119,3 i juni. Det är den högsta nivån under de 25 år som Konjunkturinstitutet sammanställt rapporten.

Konjunkturbarometern undersöker både företagens och hushållens syn på ekonomin. I den senaste barometern så är det hushållen som står för den största uppgången. Den konfidensindikatorn steg med nästan 9 enheter till 112,3. 100 markerar det historiska snittet så hushållen är mycket mer positiva än normalt.

Även inom tillverkningsindustrin, bygg- och anläggning och tjänstesektorn stärktes framtidstron. Den enda av Konjunkturbarometern indikatorer som gick ner var den för detaljhandeln, men den backade från en relativt hög nivå. Alla ingående indikatorer visar att läget är starkare eller mycket starkare än normalt.

Optimistiska inköpschefer

Swedbanks och Silfs Inköpschefsindex, PMI, förstärker bilden av en stark ekonomi. PMI, som frågar inköpschefer hur de ser på den rådande konjunkturen, sjönk i och för sig något, men från en väldigt hög nivå.

PMI sjönk från 69,0 i april till 66,4 i maj. Då allt över 50 tyder på tillväxt är det trots nedgången väldigt bra fart inom den svenska industrin. Det som drar ner PMI mest är att inköpschefernas syn på orderingången blir något svagare. Men det är en nedgång från en rekordnivå så även här är inköpscheferna mycket mer positiva än normalt.

– Trots nedgången är det den fjärde högsta nivån i indexets 26-åriga historia och visar att den starka industrikonjunkturen består även om ökade utbudsbrister kan bli en större utmaning längre fram, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Fackförbundet Unionen ser också positivt på ekonomin i sin senaste konjunkturprognos. Unionen räknar med att svensk ekonomi kommer växa med 4,2 procent i år och med 3 procent nästa år. Stark konsumtionstillväxt och export blir viktiga drivkrafter bakom uppgången.

– Vi tror att svensk ekonomi kommer utvecklas starkt i år och nästa år. Vaccinering och släppta restriktioner är viktiga skäl, men det finns fler anledningar till optimism. Våra exportmarknader utvecklas gynnsamt, näringslivet är i relativt gott skick och företagen har blivit mer effektiva under krisen. Dessutom skapar starka statsfinanser utrymme för finanspolitiska stimulanser. Regeringen måste nu snabbt växla om från krispolitik till att undanröja strukturella hinder för den fortsatta uppgången, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, i ett pressmeddelande.