Fortsatt kräftgång för ekonomin

Raset för ekonomin har stannat upp, men de ekonomiska indikatorerna ligger kvar på väldigt låga nivåer.

Konjunkturfallet bromsar upp i maj, men läget är fortfarande mörkt och framtiden ser osäker ut. Det är slutsatsen vi kan dra från de senaste rapporterna.

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern ökade med 4,1 enheter till 64,1 i maj. 100 visar det historiska medelvärdet så pessimismen är fortfarande stor både hos hushåll och företag.

Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex för industrin, PMI, steg också i maj, men då från en mycket låg nivå. Indexet steg till 39,2 i maj från 36,4 i april. Allt under 50 pekar på en nedgång i ekonomin så det ser fortfarande mörkt ut för industriföretagen.

Inköpschefsindex för tjänster, PMI-tjänster, gick åt samma håll. Det ökade något, till 40,9 från 39,0 i april, men ligger därmed kvar på en låg nivå. Förhoppningen är dock att detta ska vara början på en längre uppgång.

– Sannolikt har vi nu sett den största nedgången i PMI-tjänster. Men ännu finns det inga entydiga tecken på en snar återhämtning i tjänstekonjunkturen vilket inte minst tjänsteföretagens affärsplaner ger en antydan om, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Riksbankens intervjuer med storföretag förstärker den mörka bilden. En majoritet av dem tror att konjunkturläget kommer att vara sämre än normalt om sex månader. Tre av fyra storföretag tror att det dröjer mer än nio månader innan ekonomin har återhämtat sig igen.

Små ljusglimtar

En positiv signal är att ekonomin verkar ljusna i Asien. Men utvecklingen är osäker och företagen oroar sig för en ”double-dip” om det blir en andra våg av smittspridning. Storföretagen räknar också med att behöva säga upp personal om produktionen inte kommer igång ordentligt efter sommaren.

Unionen oroar sig också för ökad arbetslöshet i höst. I den senaste konjunkturrapporten räknar förbundet med att BNP kommer att falla med 7,5 procent i år. Arbetslösheten kommer då att ligga på runt tolv procent i höst.

Men ser Unionen åtminstone ett litet ljus i slutet av tunneln.

– Samtidigt ser vi att Sverige går in i den här krisen med många styrkor jämfört med andra länder. Vi har goda förutsättningar att komma stärkta ur den, men särskilt 2020 blir ett tufft år, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Krisen har även gjort att färre är villiga att starta eget. Visma har sammanställt statistik från Bolagsverket och den visar att tolv procent färre företag registrerades i maj i år jämfört med i fjol. En utveckling som man på Visma tycker är oroväckande.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, men nu kämpar många av dem för att ta sig igenom coronakrisen. Därför är det viktigare än någonsin att svenskarna startar fler nya bolag som kan bidra till sysselsättning och välfärd, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.