Fortsatt ras för ekonomin

Alla indikatorer pekar neråt och vi är nu nere på nivåer vi inte sett sedan 2009 och värre kan det bli.

Coronapandemin fortsätter att slå hårt mot ekonomin visar de senaste rapporterna. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern sjunker till exempel med hela 34 enheter i april och går från 92,5 i mars till 58,6. 100 indikerar normalläget för konjunkturen så vi är långt från det normala nu.

Silfs och Swedbanks inköpschefsindex följer samma trend. Inköpschefsindex för industrin, PMI, sjunker till 36,7 i april från 42,6 i mars. Allt under 50 tyder på en nedgång i konjunkturen. Det här är den lägsta nivån för PMI sedan finanskrisen 2009.

Även inköpschefsindex för tjänstesektorn, PMI-S, går ner till den lägsta nivån sedan 2009. Det indexet faller till 39,0 i april från 46,1 i mars.

– Det är en exceptionell kraftig nedgång som visar på en snabbt försämrad tjänstekonjunktur som vi aldrig har sett tidigare i inköpschefsindex, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

SEB målar också upp en nattsvart bild i sin senaste konjunkturrapport. Banken räknar med att industriländernas BNP kommer att minska med sju procent i år. Det kommer att leda till arbetslöshetssiffror som vi inte sett sedan 1930-talet.

Lite mindre mörkt för Sverige

Att Sverige kan klara sig lite bättre, eller mindre dåligt, än andra länder ger föga tröst. SEB räknar med att vår mjukare nedstängningsstrategi dämpar fallet något. Sveriges BNP kommer enligt SEB att sjunka med 6,5 procent under 2020. Det är då bättre än exempelvis Norge på 7,4 procent och Danmarks 10 procent, men knappast lysande.

2021 räknar SEB med att vi kommer att få se ett uppsving. Sveriges BNP kommer då att öka med 5,0 procent menar SEB. Men arbetslösheten kommer att ligga kvar på de 11,0 procent som banken räknar med även i år.

Ser vi internationellt så tror SEB att Kina är den av de stora ekonomierna som klarar sig bäst genom krisen. Kinas ekonomin kommer enligt SEB:s beräkningar att öka med 2,0 procent i år och 9,0 nästa år.

USA:s BNP å andra sidan sjunker enligt prognosen med 6,5 procent i år för att återhämta sig med 5,6 procent 2021. Än värre är det för Euroområdet där BNP minskar med 9,6 procent i år, men den ökar något snabbare än i USA med 6,2 procent nästa år.

Alla siffror är med nödvändighet osäkra eftersom ingen i dagsläget hur pandemin kommer att utvecklas.