Frågorna som förbereder dig för riskerna

Att kunna navigera genom okända vatten är något som de flesta företag måste kunna bemästra idag för att vara konkurrenskraftiga. Allt från ökad konkurrens till nya regleringar till världshändelser som kan påverka marknader och försörjningskedjor är risker som företagen behöver kunna hantera snabbt.

För företagets ledning gäller det att vara så väl förberedd som möjligt och Deloitte har tagit fram en rad frågor som de menar företagsledningarna behöver fundera på i förhand. Det rör sig bland annat om följande frågor:

Vilka förutfattade meningar har vi? Det blir lätt så att alla i ledningen börjar se risker på samma sätt och fokusera på några medan man undervärderar andra. Genom att ta in åsikter utifrån eller aktivt leta reda på de i organisationen som går mot strömmen blir det enklare att upptäcka de blinda vinklarna i de egna riskanalyserna.

Hur mycket är vårt rykte värt? Företagets rykte och dess varumärke är bland de mest värdefulla tillgångarna ett företag har. Att vårda det är en av ledningens viktigaste uppgifter och därmed blir det också väldigt viktigt att försöka avgöra hur det kan skadas. En viktig åtgärd här är att alltid analysera om företaget verkligen levererar det som utlovas och det kräver i sin tur bra metoder och processer för att få in och hantera feedback från kunder, leverantörer, partners och kanske allmänheten.

Ser vi kriser som möjligheter? När en kris uppstår finns det också möjlighet att genomföra stora förändringar som kan vara för smärtsamma att få igenom när allt går bra. Så när krisen slår till räcker inte bara att hantera den utan även att ha förberett sig på att omvärdera strategier, skaka om i organisationen eller göra något annat mer eller mindre omvälvande.

Fler frågor som Deloitte anser att företagsledningen bör tänka igenom hittar ni här.