Framgångsrika företag har en CFO i reserv

Nyckeln till framgång är framförhållning och möjlighet till personlig utveckling. I Ernst & Young:s studie Finance Forte – the future of finance leadership ser vi att företag med mer än fem procents tillväxt de senaste tolv månaderna i högre utsträckning än andra företag har utsett en efterträdare till CFO-posten, ofta genom intern rekrytering. Men trots att kompetensen ofta finns i huset är det fortfarande vanligast bland företagen att en efterträdare saknas.

I intervjuer med över 530 finanschefer och deras direktrapporterande i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika, samt djupintervjuer med bland annat chefsrekryterare, framkom det att 73 procent av de intervjuade ansåg att mycket få personer i den egna organiasationen hade de rätta kunskaperna för att efterträda CFO:n. Samtidigt tyckte de ledande CFO:erna att det fanns gott om talanger, men alldels för få utvecklingsmöjligheter.

– Studien visar att ledande företag har en plan och en strukturerad process för att utveckla CFO-talanger internt, säger Helena Herlogsson, vice vd på Ernst & Young i Sverige.
– Ända sedan finanskrisen 2008 har CFO:n blivit en allt viktigare nyckelperson för att leda företaget genom kriser, regleringar, globalisering och på utvecklingsmarknader. Organisationer som inte har en strukturerad process för succession av CFO:n riskerar att inte klara av att möta förändringar och utmaningar i framtiden.

Fakta:
56 procent av de intervjuade ansåg att internationell erfarenhet är en nyckelfaktor för framtidens finansiella ledare. Detta är viktigt, inte bara för att hantera snabbväxande marknader utan också för att många shared service-organisationer ligger i dessa marknader. Företag bör möta detta behov genom att erbjuda strukturerad karriärutveckling på såväl hemmamarknad som på utvecklingsmarknader.

En annan slutsats av studien är att endast 32 procent av CFO-kandidaterna hade erfarenhet av att leda en outsourcad shared service-organisation. Den transformation som sker inom de finansiella funktionerna gör det lättare för CFO att vara en ”business partner”, men ställer å andra sidan nya krav på att leda den outsourcade organisationen.