Framtidens finanssektor

På Finansdagen 2018 får du lära dig mycket om hur framtiden ser ut för finanssektorn och den svenska ekonomin.

11 september är det dags för PWC:s årliga Finansdag där ett antal talare ska gå igenom trender, utmaningar och möjligheter inom finanssektorn. Deltagarna kommer bland annat att kunna lyssna på Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom/tillträdande vd på Stockholms Handelskammare, som ska tala om möjligheter och hot i turbulent omvärld.

I ett annat seminarium kommer Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, att informera om det ekonomiska läget och den aktuella penningpolitiken. Carolin Runnquist, Financial Crime Leader på PWC Sverige, håller ett anförande om trender och hot inom cyber security medan Jens Henriksson, vd på Folksam, berättar hur de använder digitalisering för att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Kerstin Hessius, vd på Tredje AP-fonden, ger en inblick i utmaningarna för AP-fondsförvaltning i en föränderlig omvärld. Emelie Andersson, COO och medgrundare av Lysa, ska tala om hur de lyckades skapa en snabbväxande digital kapitalförvaltningstjänst och Svante Randlert, Business & people advisor på Academic Work Sweden, avslutar genom att berätta hur ni kan bli kundernas och medarbetarnas förstahandsval.