Framtidens momshantering

Deloitte anordnar ett seminarium som ska ta upp det senaste inom automatisering, effektivisering och riskminimering när det gäller momshantering.

Annons

Den som vill hålla sig à jour med dagens momshantering och se hur den kan komma att utvecklas i framtiden kan lära sig en hel del på det halvdagsseminarium som Deloitte anordnar i Stockholm 15 mars.

Under eftermiddagen kommer deltagarna att kunna välja mellan en rad fokusseminarier om:

  • Det harmoniserade momssystemet inom EU – vad följer efter Brexit?
  • Den senaste rättsutvecklingen på momsområdet.
  • En fördjupning om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms.
  • EU:s pågående moderniseringsarbete inom moms i den digitala ekonomin, med särskilt fokus på e-handeln.
  • Nya fastighetsbegreppet – vilka förändringar för det med sig?
  • Den senaste rättsutvecklingen på momsområdet med fokus på bank-, finans- och försäkringssektorn medutgångspunkt i den senaste tidens domar och ställningstaganden från Skatteverket.

Det kommer också att hållas en paneldiskussion på temat ”I samexistens med teknologin” där Jens Gullfeldt, Jens Widén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket samt Anna Nilsson, Group CFO på MTGx deltar.

Dessutom ska Deloitte ha ett teknikrum som visar upp tjänster de utvecklat och som används av deras kunder för att effektivisera moms- och tullhanteringen.