Från CFO till vd

Hans Isoz, civilekonom med MBA från Handelshögskolan i Stockholm, har en bakgrund från mediebranschen och den finansiella sektorn.
– Det jag tar med mig ifrån min tidigare roll som CFO är framför allt ett lönsamhetsfokus. CFO-rollen har varit mycket fokuserad på förvärv och strategi samt kassaflöden och utdelning till aktieägare. Jag tar även med mig kunskap och erfarenhet från mediebranschen – en bransch som är en viktig slutkund för Image Systems och utgör hälften av omsättningen i bolaget, säger Hans Isoz.

Just lönsamheten är en av de första utmaningarna som Hans Isoz planerar att börja med.
– Öka omsättningen, bredda produktutbudet och jobba effektivare. Jag vill även försöka dra nytta av synergier mellan våra olika affärsområden. Men prioritet ett idag är lönsamhet.

– Hans Isoz har rätt egenskaper och erfarenheter för att utveckla det nya Image Systems med fokus på lönsamhet. Hans, som idag är styrelseledamot i Image Systems, känner till både bolaget och marknaden samt stämmer väl med kravprofilen som vi har för en ny VD, säger Ingemar Andersson, styrelseordförande i Image Systems.