Från siffror till nyckeltal till strategier

Värdet av siffror i allmänhet och nyckeltal i synnerhet står på agendan på nästa nätverksdag hos chefsnätverket Close.

Siffror utgör grunden för det ekonomiska arbetet och vad du kan och inte kan få ut av siffror är något som kommer att tas upp på chefsnätverket Closes nätverksdag för ekonomichefer i Stockholm 16 november.

Föreläsare är Bino Catasús, professor i redovisning och revision vid Stockholms Universitet och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet. Tillsammans med moderatorn Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet, ska han bland annat gå igenom:

  • Styrningens möjligheter – hur ska vi styra för att få organisationen att fokusera på rätt saker?
  • Siffrornas möjligheter – vad siffror kan och inte kan.
  • Icke-finansiell och finansiell information – hur kan vi tänka kring samband?
  • Ekonomisk kommunikation – hur kan vi kommunicera ekonomi?

Dagen kommer dessutom att ge tid för nätverkande och mingel bland de medverkande ekonomicheferna.