Fullspäckad Almedalsvecka

CFO:er som befinner sig på Gotland nästa vecka kan välja och vraka bland en uppsjö av intressanta seminarier under Almedalsveckan.

På söndag drar årets upplaga av Almedalsveckan igång och som vanligt finns det mängder med seminarier att gå på. Att välja ut det intressantaste är inte lätt, men här följer ett litet urval av intressanta seminarier under veckan.

Digitaliseringsstress – nya krav på ledarskap när verkligheten ändras i realtid. Vad gör tillgången till realtidsanalyser, ständigt uppdaterade kurvor och staplar med vårt ledarskap? När allt går att mäta finns det en risk att man drunknar i data. För att lyckas med datadriven styrning behöver vi lära oss sålla – välja just de KPI:er som är relevanta för organisationen.

Vi måste också vara nyfikna och våga anamma allt det nya – samtidigt som vi håller en tydlig linje i ledarskapet. Hur kan dagens chefer rusta sig för att få med sig medarbetarna på förändringsresan? Hur får chefer och ledningsgrupper ut bästa möjliga verksamhetsnytta samtidigt som de undviker digitaliseringsstressade medarbetare?

Framtidens företagsvärdering – driver svenska investerare ett hållbart perspektiv? Företag upplever en ökad förväntan på hållbart företagande från kunder och medarbetare, däremot anser de att investerare visar ett mindre intresse.

Påverkar hållbarhetsfaktorer svenska investerares värdering av bolag och är informationen tillräckligt jämförbar och pålitlig för välgrundade beslut? Hur ser investerare på värdering av icke-finansiella risker och möjligheter? Vad krävs för att investerare i större utsträckning ska driva en hållbar utveckling i linje med FN:s 17 globala mål, Agenda 2030?

Hur blir artificiell intelligens en tillväxtmotor för Sverige? Artificiell intelligens kommer påverka allt fler aspekter av vårt samhälle och vara en av de mest avgörande faktorerna för konkurrenskraften och medborgarservicen i framtiden. Vad krävs för att utveckling av AI inom alla samhällets sektorer ska utvecklas snabbare i Sverige än i vår omvärld?

Vilka är Sveriges nya techbolag? Om AI – revolutionen inom bank och finansvärlden. AI skapar nya möjligheter i inom många branscher men har kanske kommit längst inom bank och finans. Är det där vi kommer se de nya techbolagen växa fram och vilken effekt får AI för kunder och bolag?

Digitalisering – hur ska näringslivet klara kompetensförsörjningen? Det hänger på kompetensförsörjningen om företagen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut. Men räcker företagens probleminsikt, strategier och planer? Är utbildarnas utbud rätt? Och hur ska framtidens modeller för livslångt lärande se ut?

Vad krävs av styrelse och företagsledning för att prioritera och satsa rätt i den snabba förändringen? Vad krävs av omvärldsbevakningen? Kompetensutveckling under hela yrkeslivet – hur ska det gå till i verkligheten? Vem ska företagen samarbeta med? Vilken blir rollen för universitet och högskolor och andra aktörer?

Spelvärlden – en gamechanger i talang- och kompetensjakten. I jakten på framtidens kompetens och talanger måste vi leta på fler platser, skapa oväntade möten och hitta nya arenor. Här är den snabbt växande dataspelvärlden en outnyttjad resurs. En guldgruva för den som vill hitta digitalt uppkopplad, nätverkande, flerspråkig och problemlösande kompetens. Vad betyder den nya spelplanen för skolan, för rekryterare, för små och stora arbetsgivare, för den högre utbildningen och det livslånga lärandet?

Hela programmet hittar ni här.