Fyra frågor till Eneas nya CFO

Håkan Rippe är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola och har arbetat på Enea sedan 2009 med ansvar för bolagets strategi och förvärvsverksamhet. Han har tidigare jobbat som bland annat affärsutvecklingschef, vd, managementkonsult och investeringsanalytiker på en rad bolag.

– Håkan Rippe kommer inom ramen för rollen som CFO även att fortsätta ansvara för bolagets strategiutveckling och förvärvsverksamhet. Hans omfattande erfarenhet av företagsutveckling, affärsanalys, förvärv och finansiering kommer att vara viktig i hans nya roll, säger Anders Lidbeck, vd och koncernchef för Enea.

Hur känns det?
– Tack det känns utmärkt!

Ni har förbättrat lönsamheten, haft god tillväxt och ökat i omsättning. Hur ska du upprätthålla siffrorna?
– Jag är glad att du uppmärksammat våra senaste kvartal. Att leverera både topline och marginalexpansion i nuvarande marknadsklimat är något vi är väldigt stolta över. Det är resultatet av lagarbete. Enea har många extremt begåvade medarbetare och med tur, skicklighet och framför allt hårt arbete hoppas vi upprätthålla den goda trenden.

Vad tror du kommer att bli din största utmaning?

– Vi måste jobba smartare för att frigöra resurser som vi kan satsa på investeringar i nya produktområden. Att kvalitetssäkra den omställningen är min utmaning.

Vad är den största utmaningen med att jobba i den bransch ni verkar i?
– Vår industri utmanas från flera håll. Kiseltillverkarna levererar allt mer mjukvara och open source utmanar den traditionella OS-marknaden. Vi måste vässa vårt erbjudande och leverera mer värde till våra kunder. Teknisk innovation, attraktiva affärsmodeller och ökad effektivitet, det är utmaningen för oss.

Vad kommer att vara din främsta målsättning, på kort och på lång sikt?
– Kostnadskontroll i det korta, omsättningstillväxt i det långa.