GDPR i praktiken

Delphi och Sentor ska under ett seminarium förklara vad GDPR-förordningen innebär och visa hur lätt personuppgifter kan läcka i undermåliga system.

General Data Protection Regulation, GDPR, är på tapeten – eller borde åtminstone vara det – hos många företag nu. De nya reglerna ersätter personuppgiftslagen, pul, från den 25 maj 2018 och medför bland annat kraftiga böter för företag som bryter mot reglerna.

För de som vill veta mer om GDPR och hur man skyddar personuppgifter på ett bra sätt anordnar advokatbyrån Delphi tillsammans med it-säkerhetsföretaget Sentor ett frukostseminarium i Stockholm 26 oktober.

Då kommer advokat Johan Hübner från Delhi, Kalle Zetterlund, teknisk säkerhetskonsult på Sentor och Jörgen Elovsson, GDPR-ansvarig på Sentor att bland annat ge:

  • En sammanfattning av de viktigaste förändringarna och konkreta tips på hur ni kan påbörja ert arbete mot att följa lagstiftningen.
  • En livedemo på hur lätt personuppgifter kan läcka och vad ni kan göra rent tekniskt för att undvika att detta inträffar.
  • Tips om hur ni löser utmaningarna med GDPR i praktiken och hur ett ledningssystem för informationssäkerhet kan underlätta arbetet.