GDPR i sista minuten

För de som vill lära sig mer om GDPR innan de nya reglerna träder i kraft anordnar advokatbyrån Delphi två föredrag i april.

Den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, GDPR, träder i kraft 25 maj så för den som vill veta mer om hur den ska fungera är det hög tid att informera sig. En chans till det ges i april då Advokatbyrån Delphi anordnarseminariet ”GDPR för nybörjare”.

Det äger rum i Göteborg 12 april och riktar sig i första hand till de som sitter i företagsledning eller styrelse och som inte fått en övergripande genomgång och introduktion till den nya förordningen. Föreläsare är Agnes Hammarstrand, advokat och delägare i Delphi och expert på IT-juridik som just GDPR.

GDPR innebär förändringar som kan få stora konsekvenser för företagen. Bland annat kan en organisation bötfällas med flera procent av sin omsättning om man misslyckas med att följa lagen. Det är därför viktigt att alla i ledningen är medvetna om vilka regler som kommer att gälla, hur de kan säkerställa att reglerna följs samt vilka konsekvenserna blir om företaget bryter mot reglerna.

Sista anmälningsdag till seminariet är 9 april.