GDPR och e-fakturor

Hur den nya dataskyddsförordningen GDPR kan påverka företagens e-fakturering är ämnet på ett webbinar från Basware.

25 maj i år börjar EU-dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, GDPR, gälla och den ställer nya krav på företagens datahantering. All information som direkt eller indirekt kan knytas till en person omfattas av reglerna och företag som bryter mot reglerna kan drabbas av kraftiga böter.

GDPR kommer även att påverka hur företagen hanterar e-fakturor och just det står i centrum för ett webbinar som Basware anordnar 13 mars. Då ska Johan Gren, Head of E-invoicing på Basware, berätta om hur Basware arbetar för att hjälpa sina kunder följa GDPR.

I webbinariet ska han bland annat ta upp:

  • Vem ansvarar för vad när det gäller fakturering och arkivering?
  • Vad händer om man inte följer lagen?
  • Vilka säkerhetsrutiner behövs?
  • Hur sparas data?
  • Hur påverkas data som ligger i molnet?