Gemensamma krafter för arbetskraftsinvandring

Strax före jul blev en statlig utredning om hur arbetskraftsinvandrarnas ställning ska kunna stärka. Bland de viktigaste förslagen fanns att arbetsgivare som inte uppfyller kraven när det gäller lön och andra anställningsvillkor ska kunna dömas till fängelse.
 
I ett gemensamt debattinlägg har nu Saco och Svenskt Näringsliv kommenterat utredningens förslag och de är inte nöjda. De menar bland annat att bedömningen huruvida anställningsvillkoren är kollektivavtalsenliga många gånger är svår att göra för andra än de avtalstecknande parterna.
 
När dessutom ”Migrationsverkets och rättsväsendets tolkning av lagstiftningen har varit lika delar rigid och oförutsägbar” menar Saco och Svenskt Näringsliv att det hela bara kommer att leda till än större osäkerhet om hur regelverket ska tolkas, vilket i sin tur kan göra att arbetsgivare undviker att ta in arbetskraft från länder utanför Europa.
 
Istället vill de båda organisationerna att kommande regeländringar utgår från följande principer:
 

  • Migrationsverkets prövningar måste utgå från en helhetssyn och rimlighetsbedömning. Mindre misstag ska inte kunna leda till fängelsestraff eller utvisning. Prövningarna måste också hanteras skyndsamt.

 

  • Stärk ställningen för arbetserbjudandets lön och övriga villkor, utan att för den skull göra ingrepp i rådande avtalsfrihet. En skyldighet kan till exempel införas för arbetsgivare att inrapportera förändringar i individuellt avtalade anställnings­villkor eller starttidpunkt för anställningen till Migrationsverket, vilket skulle förenkla och förtydliga myndighetens arbete.

 

  • Föråldrade krav på att utannonsera lediga tjänster i Arbetsförmedlingens platsbank bör tas bort. Kravet leder endast till onödig byråkrati samtidigt som det saknar reell betydelse för hur anställningsförfaranden går till i praktiken.