Global M&A – krisen sätter trenden

Optimismen ökar på den globala M&A-marknaden, i slutet av mars angav 57 procent av de stora bolagen att de troligtvis kommer att genomföra förvärv inom de kommande 12 månaderna. Denna siffra är nästan dubbelt så hög som i november 2009, då den föregående studien utfördes, när endast 33 procent planerade att förvärva andra rörelser inom det närmsta året. Detta är ett av resultaten i en internationell studie från Ernst & Young, där 800 personer i ledningen för större bolag i 51 olika länder, däribland England, Japan, Frankrike och Tyskland, deltog.

Rapporten ”The second bi-annual Capital confidence barometer”, visar också att 76 procent av bolagen fokuserade på att växa, mot tidigare endast 56 procent. Förtroendet för långivarna hade också ökat, 62 procent angav att de förväntade sig att få finansiering för att genomföra större projekt och förvärv under det kommande året.

– Med ökad rörlighet ser vi nu bolag som är villiga att göra förvärv de tidigare blivit nekade. Studien visar också att det finns fler potentiella köpare än vad det finns villiga säljare, detta kan leda till en mer aggressiv hållning från företagens sida, säger Pip McCrostie, vice ordförande för Transaction Advisory Services, inom Ernst & Young globalt, i en kommentar till rapporten.

Förtroendet för den globala ekonomin har också ökat, 40 procent av de tillfrågade trodde att nedgången skulle sluta inom 12 månader, i november var siffran 30 procent.

Inom olika branscher varierade synen på framtiden, inom industrin hade de svarande som förväntade sig en uppgång innan de närmaste 12 månaderna ökat från 49 procent till 61 procent. Den sektor som hade högst förväntningar fanns inom automation, där 81 procent förväntade sig tillväxt, medan bara 59 procent inom energisektorn trodde på en uppgång. Dock är företag inom energisektorn, tillsammans med bioteknik- och läkemedelsbranschen mest fokuserade på att växa, bland annat genom förvärv.

Mest benägna att sälja var olje- och gasbolag, där 69 procent planerade avyttringar det närmaste halvåret.

Rapporten uppmärksammade också en ny internationell trend för förvärv, där köpare fokuserade mer på ett företags framtida potential än historiska resultat.

Integrationsprocessen av ett nyförvärv var enligt 77 procent av de svarande ”högt prioriterat”, kanske som en följd av tidigare misstag, 32 procent angav att den senaste affären de slutfört inte motsvarade förväntningar eller att den inte utvärderats tillräckligt i fråga om tillfört värde.

– Förvärvsprocessen håller på att utvecklas. Mer tid och fokus läggs på potentiella synergieffekter, liksom att utvärdera framtida affärspotential. Det krävs disciplin i integrationsprocessen och mer öppenhet från säljarna vad gäller framtida vinstpotential., säger Pip McCrostie.

Trots en betydligt ljusare syn på världsmarknaden finns orosmoln kvar. I studien angav 58 procent av företagsledarna att de behövde återfinansiera lån och skulder under de närmaste fyra åren, därmed blir tillgång till kapital avgörande för utvecklingen.

Pip McCrostie påpekar att arbete med att effektivisera sin verksamhet och öka sitt rörelsekapital är helt avgörande för de företag som vill klara sig:
– Även om behovet att rekonstruera verksamheten har minskat sen förra rapporten så måste fortfarande mer än en tredjedel av de tillfrågade omstrukturera sin kärnverksamhet.

– I vilket fall är det tydligt utifrån resultaten att de flesta företag har lärt sig en viktig läxa under den ekonomiska nedgången – 86 procent har sett över sitt rörelsekapital och infört åtgärder på det området. Dock har 54 procent av dessa åtgärder skett i tysthet och bara varit tillfälliga, så fortsatta åtgärder behövs.

– På det hela taget visar vår senaste rapport att de företag som agerade – och fortsätter att agera – resolut och snabbt för att anpassa sig till nedgången nu ligger före sina konkurrenter och har lagt grunden för att bli marknadsledande. Huvudsakligen fortsätter våra studier att visa på en viktig punkt: Hur rörelser sköter sitt rörelsekapital idag kommer att avgöra deras konkurrensläge imorgon.