Globala utmaningar för månadens CFO

helena jansson fedex

Vi träffas på Sheraton Hotel strax intill Stockholms centralstation en frisk höstdag i oktober. Helena Jansson är på besök i Sverige. Hon är vice president finance för Fedex i Europa, Mellanöstern, indiska subkontinenten och Afrika sedan augusti 2009. Helena Jansson har alltid varit fascinerad av språk och talar förutom svenska även engelska, franska, tyska och spanska.
Språkintresset var en bidragande orsak till att hon så småningom hamnade på Fedex.

Helena jansson föddes i Göteborg och växte upp i Norrköping. Hon läste internationell ekonomi vid Linköpings universitet och tog examen 1991, mitt under den stora ekonomiska krisen då många hade svårt att få jobb. Helena fick till slut arbete på ett litet konsultbolag och stannade där i två år. Men att vara konsult var inte riktigt hennes ”grej”, berättar hon och tillägger att hon än i dag inte gärna anställer konsulter.

– Men det är ingen hemlighet, säger hon och skrattar.

Två år senare fick hon ett jobberbjudande från Philip Morris och flyttade ner till Bryssel, utan att kunna ett ord franska. Bolaget gjorde stora förvärv i Östeuropa, Slovakien och Litauen. Slovakien blev vid den tiden, 1993, självständigt och gick över till att bli en marknadsekonomi från att tidigare ha varit en planekonomi.

– Hela den resan jag har gjort, och speciellt i Slovakien, har varit otroligt lärorik.

Det har blivit en hel del resande genom åren. När det var som värst i början av 90-talet ägnade hon stundtals så mycket som 90 procent av sin tid åt resande. Det blev för mycket, och Helena bestämde sig för att försöka ändra på tillvaron. 1995 fick hon en tjänst som senior financial analyst på Fedex och har sedan dess varit kvar inom bolaget.

– Jag trivdes från första sekunden. Det var lite som en lyckoträff.

Under åren som följde hade Helena Jansson en rad positioner inom företaget och 2002 fick hon en tjänst som managing director financial planning and analysis för EMEA-området. Att bli vice president of finance var ingen plan hon hade från början. Det bara blev så.

– Men det är ett fantastiskt roligt jobb. Min chef skulle flytta till Indien och frågade om jag ville ta över, och jag tackade ja.

Globala utmaningar och nya marknaderHelena Jansson Fedex
Hennes utmaningar i dag hänger till stor del samman med bolagets utmaningar.

– Vi är väldigt beroende av konjunkturen. När konjunkturen går ned blir läget osäkert och svajigt även för oss. Att veta hur man ska hantera det, prognostisera och göra investeringar i ett sådant läge, är helt klart en utmaning.

Hur väl företag klarar av att hantera svängningar i konjunkturer hänger mycket ihop med hur anpassningsbar organisationen är, säger Helena.

Fedex satsar just nu på norra Europa. Helena är engagerad i Norden och lyser upp när ämnet kommer på tal.

– Det är jättekul att det händer just här i Norden. Sverige är en stor dragningskraft och en jätteintressant marknad, särskilt för oss med tanke på att det är ett land som har kommit oerhört långt i den tekniska utvecklingen. Svensk industri har utvecklats enormt under de senaste 20 åren, säger hon.

– När jag började på Fedex 1995 visste ingen ens vad det var. Sedan dess har vi gått snabbt fram och expanderat både organiskt och genom förvärv.
Fedex finns i dag i 220 länder och territorier runt om i världen. Nu satsar man ytterligare på Afrika för ökad tillväxt, även om Helena Jansson inte vill säga för mycket än så länge.

– Just nu är det globala ekonomiska läget sådant att man kanske tänker sig för innan man satsar. Men ja, vi har för avsikt att göra ett stort förvärv i Sydafrika och har nyligen skrivit under ett avtal. Det blir nästa steg.

”Följer man inte med så är man ute”
En annan typ av utmaningar hon ser i sin roll som CFO är de som är kopplade till kompetens och rekrytering. Att i framtiden locka och behålla nya talanger kommer att bli svårare framöver, tror Helena.

– Det krävs mycket mer på arbetsmarknaden i dag. Du ska helst kunna fem språk och gärna ha två examen. Alla företag kommer att kämpa för samma talang.  Den nya generationen har inte samma drivkrafter som många hade tidigare. Att tjäna pengar är inte längre viktigast, utan snarare att kunna ha en bra balans mellan arbete och privatliv.

Den ökade globaliseringen innebär många positiva möjligheter för ett logistikföretag som Fedex. Nya marknader bjuder på nya utmaningar.
– Kina är bara början, säger Helena Jansson.

Fedex har gjort många uppköp i helena jansson fedexEuropa. År 2012 förvärvades franska Tatex. I Storbritannien köptes ANC, det som i dag är Fedex UK, i syfte att starta domestic services.

– Folk i dag handlar mer och mer på nätet. Följer man inte med så är man ute. Många trodde aldrig att Kodak skulle gå omkull – men se bara vad som hände. Det gäller att vara lyhörd och ta till sig ny teknologi, och vara lyhörd för det.

Jag frågar Helena Jansson om det finns några svenska uppköp inplanerade på agendan. Hon skrattar lite.

– Många frågar det. Men det ska till ganska mycket för att ett uppköp verkligen ska bli aktuellt. Det måste vara rätt köpare, rätt säljare och rätt tidpunkt. Vi håller alltid ögonen och öronen öppna, och Sverige är definitivt en intressant marknad.

Som finanschef tror hon att det allra viktigaste är att inte detaljstyra utan kunna släppa kontrollen och fokusera på att helheten fungerar. Att ha koll på och hantera all information är en svår uppgift menar Helena.

– Förut satt ekonomiavdelningar med kalkylblad och analyserade informationen. I dag finns ett överflöd av data. En stor utmaning och en viktig uppgift för ekonomi- och finansavdelningar i dag är att sortera ut det som verkligen är viktigt och kunna förmedla det till resten av organisationen. I stort sett är det en helt ny roll för finansfunktionen i dag jämfört med tidigare.