Glöm inte medarbetarna vid automatiseringen

Många företag missar att medarbetarna ofta behöver vidareutbildas för att automatiseringen ska ge önskad effekt.

Automatisering kan ge stora effektivitetsvinster för företagen. Men då får man inte glömma att medarbetarnas roller måste förändras för att kunna dra full nytta av de nya möjligheterna. Nu visar en undersökning från Deloitte att hela två tredjedelar av företagen inte tagit med det i planeringen.

— Företagsledare behöver skifta fokus från teknisk automatisering med robotar till att robotar och människor arbetar tillsammans på ett naturligt sätt. I takt med att automatisering blir en självklar del av arbetsplatsen, uppstår ett behov av att skapa ny mening i arbetet för medarbetaren, säger Tomas Beckeman, ansvarig för Deloittes tjänster inom automatisering.

Ett resultat av det förbiseendet är att företagen drabbas av en onödigt stor kompetensbrist. En tredjedel av de 523 företagsledare runt om i världen som deltog i undersökningen sa att kompetensbrist var ett av de största hindren för deras automatisering.

— För att förbereda företagens medarbetare på vidare digitalisering med hjälp av automatisering och säkerställa rätt kompetens och förmågor räcker det inte att göra om existerande roller i företaget. Du måste fokusera på vilka utmaningar och aktiviteter företagets medarbetare ska kunna lösa och hitta teknikerna som både automatiserar arbetet och som hjälper medarbetaren att skapa värde för kunden, säger Josefine Liljeqvist, ansvarig för Deloittes tjänster inom Human Capital.

För de som lyckas med automatiseringen finns det stora vinster att räkna hem. Företagsledarna i undersökningen räknar med att kunna öka kapaciteten hos företagets stödfunktioner med 26 procent de kommande tre åren med hjälp av automatisering.

Men då gäller det som sagt att medarbetarna får den vidareutveckling de behöver för att kunna hantera nya arbetsmetoder och processer.

— Vi ser en förflyttning från jobb till ”superjobb” där människor och robotar arbetar integrerat, eller sida vid sida. Detta kräver en lika stor satsning på medarbetarna som på den tekniska utvecklingen, säger Josefine Liljeqvist.