Goda framtidsutsikter inom redovisning och finansiering i USA

Det globala bemanningsföretaget Robert Half International förutspår stabila personalnivåer inom redovisning och finansiering i USA under det andra kvartalet 2012. Slutsatsen bygger på nya siffror från bolagets kvartalsvisa rapport, Robert Half Financial Hiring Index, där över 1400 ekonomichefer intervjuats från ett slumpmässigt urval av amerikanska företag. Studien är en del av Robert Halfs Professional Employment Report, som sammanfattar trender inom kvalificerad rekrytering inför det kommande kvartalet.

Enligt den senaste rapporten, inför årets andra kvartal, är majoriteten av ekonomicheferna i USA fortsatt optimistiska om tillväxtmöjligheterna för sina respektive företag. Vidare anger 91 procent att de räknar med att behålla sin nuvarande personalstyrka i det kommande kvartalet, något som kan jämföras med 69 procent i början av året. Endast 5 procent förutspår en personalminskning.

Max Messmer, styrelseordförande och vd på Robert Half International, tror att den senaste tidens tecken på förbättringar i den amerikanska ekonomin haft en positiv inverkan på rekryteringen inom redovisning och finansiering.

– I takt med att den amerikanska ekonomin återhämtar sig och tillväxtmöjligheterna ökar kommer företag att fortsätta rekrytera duktiga medarbetare inom redovisning och finansiering för att möta efterfrågan, säger han i ett pressmeddelande.

Robert Half International är ett av världens största specialiserade bemanningsföretag med verksamhet inom bland annat redovisning och finansiering, informationsteknologi och juridik. Bolaget är noterat på New York Stock Exchange och har sedan 1992 genomfört intervjuer med CFO:er och ekonomichefer om deras syn på rekrytering inom redovisning och finansiering.