Googles 10 tips för att bli en bra chef

I tolv år har Google undersökt vad som gör någon till en bra chef och det går att se tio egenskaper som de bra cheferna har gemensamt.

Sedan 2008 har Google studerat vad som utmärker en bra chef. Arbetet har utförts i ett projekt som heter Project Oxygen och nu har de senaste resultaten ur det projektet kommit.

De tio beteenden som främst utmärker en bra chef är enligt Project Oxygen:

  1. Är bra på att coacha de anställda
  2. Ger medarbetarna mandat att fatta egna beslut och undviker detaljstyrning
  3. Skapar en inkluderande miljö och visar att hen bryr sig både om medarbetarnas prestation och välbefinnande
  4. Är produktiv och resultatorienterad
  5. Är bra på att kommunicera
  6. Är intresserad av att utveckla medarbetarna
  7. Har en tydlig strategi för teamet
  8. Har de nödvändiga tekniska kunskaperna för att kunna stötta teamet
  9. Samarbetar med hela organisationen
  10. Är bra på att fatta beslut.

Studien bygger på en medarbetarenkät och analyser över hur väl chefer klarade sig i andra mätningar. Det handlade då om saker som förmåga att uppnå affärsmål, ha låg personalomsättning, höga betyg i personalundersökningar med mera.

Nu understryker teamet på Project Oxygen att de här egenskaperna inte nödvändigtvis behöver vara de viktigaste för alla organisationer. Men om inte annat fungerar det som ett bra diskussionsunderlag för organisationer som vill hjälpa sina chefer att bil ännu bättre chefer.