Grön skatteväxling och lägre avgifter på KD:s agenda

Kristdemokraterna går till val på att sänka skatter för pensionärer och att förbättra företagsklimatet.

Kristdemokraterna kämpar för att överhuvudtaget bli kvar i riksdagen i år och för att lyckas med det krävs det bland annat att partiet träffar rätt med sina skatteförslag. PWC har analyserat vilka skattefrågor Kristdemokraternas driver i årets valrörelse och en satsning på äldre är en favorit i repris.

I valet 2010 (då KD fick 5,6 procent av rösterna) var en av partiets hjärtefrågor nämligen att förbättra för äldre med låga inkomster och det försöker KD återigen göra till en profilfråga genom att propagera för sänkt skatt för pensionärer.

Men partiet har också en rad andra förslag som exempelvis:

  • Partiet vill förbättra företagsklimatet genom ”sänkta avgifter för företagen”. Detta inrymmer en särskild sänkning av arbetsgivaravgiften för unga upp till 22 år.
  • Grön skatteväxling är partiets ”skattereform”. Det innebär höjd skatt på miljöförstörande verksamhet och sänkt skatt på arbete och pensioner. Bland annat vill partiet se en råvaruskatt på icke återvunna textilier, en plastpåseskatt på 1 krona per påse och en skatt på förbränning av osorterade sopor liksom höjd skatt på torv och diesel inom gruvindustrin.
  • Partiet vill utveckla RUT till att omfatta fler tjänster och även höja taket för ersättningen från 25 000 till 75 000 kronor.
  • Partiet vill se över de olika momsnivåerna på varor och tjänster och är inte främmande för en sammantagen höjning av momsen.
  • Dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år, de som tagit examen innan de fyllt 25 år samt för nyanlända under deras första fem år i Sverige liksom för personer som kommer från långvarig arbetslöshet. I övrigt vill partiet höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten och på sikt slopa värnskatten, utan närmare preciseringar. Prioriterat är dock fortsatta inkomstskattesänkningar med inriktning på låg- och medelinkomsttagare samt pensionärer.

I en kommentar skriver PWC:

Sammantaget känns det som att Kristdemokraterna har en tendens att förlora sig i detaljer när det gäller skatterna. De stora dragen saknas. Skattesystemet skulle med partiets förslag bli än mer av det lapptäcke som många menar att det åter blivit.

När det gäller synen på inkomstskatten på arbete ligger partiet nära Moderaterna. Enligt aktuella opinionsmätningar ser partiet ut att verkligen få kämpa för att behålla sin plats i riksdagen, kommer detta leda till att man i större utsträckning kommer att försöka profilera sig i skattefrågorna?