Hallå där Athma Sharma, ny CFO på ABB Sverige

Hej Athma Sharma som är ny CFO på ABB Sverige sedan den 1 oktober. Hur känns det?
– Jag har varit knuten till ABB i 25 år och haft möjlighet att axla både lokala och globala roller. ABB Sverige har bidragit till ABB-koncernen i många viktiga avseenden. Möjligheten att få bli en del av det här teamet som CFO är ett privilegium som jag är tacksam över.

Vad kommer du att fokusera på först och främst i din nya roll?
– Det som kommer främst och som är viktigast för mig är att lära känna medarbetarna och mina kollegor bättre. Att förstå deras prioriteringar, kompetenser, ambitioner samt utmaningarna som väntar är det absolut viktigaste att göra. Självklart måste det ske samtidigt som den övriga verksamheten rullar på som vanligt.

Vad tror du kommer att bli dina största utmaningar?
– Kraven från affärsenheterna att kunna hantera det föränderliga affärsklimatet ökar. CFO-funktionen måste därför snabbt förstå och anpassa sig för att ge det stöd som behövs till affärsverksamheterna. Vi måste vara flexibla och samtidigt förbli fokuserade på att leverera de nödvändiga resultaten. Att ha ett tydligt affärsfokus samt vara innovativa och snabba är jätteviktigt. Det är detta som jag tror kommer att vara den omedelbara utmaningen. Att öka effektiviteten både hos medarbetarna och i processerna, samt hålla kostnaderna nere, tror jag är ytterst centralt.

– En annan utmaning som jag redan upplevt är det lokala språket. Även om engelska är väl gångbart och utbrett inom organisationen så finns inte alla processer dokumenterade på engelska. Så jag kommer snart att försöka skaffa mig lite kunskaper i det svenska språket.

Berätta, vad händer på ekonomiavdelningen på ABB Sverige just nu?
– Det finns många redan pågående initiativ mot att stödja ABB-koncernens strategi i att skapa lönsam tillväxt genom kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete. ABB Sverige har gjort stora framsteg i att skapa en mer kostnadseffektiv organisation med hållbara förbättringar. Vi arbetar också med att förbättra vårt informationssystem så att det ska stödja ekonomifunktionen och andra funktioner ytterligare.

Vilka egenskaper och kompetens bör en CFO idag ha?
– Det finns många svar på den frågan eftersom det kan variera beroende på typ av verksamhet och miljö. Dock tror jag att det viktigaste för en CFO är att fungera som en stabil affärspartner till VD:n. Självklara saker hos en CFO bör också vara att ha en bra styrning för att skapa en stark balansräkning. CFO:n bör givetvis också ha en medvetenhet om det finansiella, regulatoriska och affärsmässiga klimatet och kunna skapa en bra redovisningsmiljö samt etablera välfungerande interna kontroller.

Vad utmärker dig som CFO?
– Jag tror på kraften hos människor. Alla vill prestera bra och om vi säkerställer ett bra klimat som möjliggör goda prestationer så kommer också de nödvändiga resultaten att komma. Att ha ett människo- och processorienterat arbetssätt har varit ett lyckat framgångsrecept i min karriär hittills. Jag tror också på att sätta kunden först i allt vad vi gör. Kundfokus innebär en kompromisslös inställning till kvalitet.