Hallå där Klarnas nya CFO…

Vad tror du blir din största utmaning som CFO på Klarna?
–  Jag har nyss börjat på Klarna och det framgår tydligt att Klarna är ett företag som är under stark tillväxt och som förändras väldigt snabbt, därför är det viktigt för finansavdelningen att ligga steget föra och att vara en aktiv avdelning på företaget, som är delaktig i att ta fram strategier och ge input på affärsbeslut.

Vad kommer du att fokusera mest på den närmaste framtiden?
– Nu i början handlar det mest om att lära och lyssna så mycket som möjligt för att lära mig affären från grunden. Sen är det också viktigt för mig att vi tydligt identifierar våra KPI:er och ser till att våra interna kontrollsystem hänger med i Klarnas extrema tillväxt. På så att vi kan bli ännu mer datadrivna, och därmed uppnå våra högt ställda målsättningar.

Under din tid på Green Dot Corporation var du med om att bygga upp ekonomiavdelningen, hur gick det till?
– Vi gick från startup till ett stort noterat bankföretag på bara nio år, vilket gjorde att också ekonomiavdelningen utvecklades enormt snabbt. Vår strategi var att avdelningen alltid skulle ligga steget för affärens egen utveckling. Nyckeln till att lyckas med det var att få tag på högkvalificerade medarbetare som kunde växa både med avdelningen och företaget.

Vilka utmaningar innebar det?
– För det första var det var svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och inställning. Sen är det också svårt som ett företag inom finansindustrin att hålla sig uppdaterad med ständigt föränderliga lagar och regler. Slutligen var det en enorm utmaning för oss på ekonomiavdelningen att gå från privat till publikt företag med börsintroduktionen.