Hållbarhetsrapportering ej viktigt för svenska CFO:er

CFO:er i Sverige kommer inte att lägga fokus på att utveckla hållbarhetsrapporteringen under 2014 till 2015. Det visar en undersökning av KMPG. Undersökningen baseras på intervjuer med knappt 200 beslutsfattare inom ekonomifunktionen på svenska bolag.

Endast en procent av CFO:erna uppger att utveckling av hållbarhetsrapportering är det område som ekonomifunktionen kommer att fokusera mest på under 2014 och 2015. Även innovation, och att hitta metoder som tillvaratar innovation, är något som inte anses så viktigt för ekonomifunktionen. Bara två procent uppger att detta är något som ekonomifunktionen kommer att arbeta mest med den kommande tiden.

Att utveckla den operativa rapporteringen är istället det som hamnar högst upp på prioriteringslistan.

Christina Kristensson som är ansvarig för studien tror att en förklaring kan vara att hållbarhetsfunktionen sällan ligger hos ekonomiavdelningarna.

– Vi tror att om man vill ha ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela organisationen behöver CFO:erna lyfta in detta högre upp på sin agenda. Vill du vara en proaktiv affärspartner bör du fundera över dessa aspekter nu.
Utvecklingen framöver, och vår rekommendation, är att skapa förutsättningar för ökad verksamhetsförståelse över huvud taget i ekonomifunktionen, säger Christina Kristensson.