Hållbarhetsrapporteringen har blivit bättre, men inte bra

Fler företag skriver en hållbarhetsrapport i år än i fjol, men fortfarande finns det mycket kvar att önska menar PWC i en rapport.

Precis som i fjol har PWC studerat hur företagen sköter sin hållbarhetsrapportering och årets rapport visar åtminstone på ett fall framåt. I fjol kunde PWC inte ens hitta en hållbarhetsrapport för 18 procent av de företag som undersöktes. I år är den siffran nere i fem procent.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för de företag som skriver en hållbarhetsrapport menar man på PWC.

— Vi kan konstatera att det finns stora brister i rapporteringen och vi ser tyvärr inga större förbättringar i förhållande till föregående år. De största bristerna återfinns fortfarande kring områdena risker och riskhantering. Vidare ser vi en fortsatt osäkerhet i hur rapporteringen kring mänskliga rättigheter och antikorruption ska hanteras, kommenterar Fredrik Ljungdahl, partner och hållbarhetsansvarig på PWC Sverige.

Bara 36 procent av de 100 undersökta företagen lämnar till exempel nyckeltal om hur företaget arbetar med mänskliga rättigheter.

Exakt varför många företag inte tar upp exempelvis mänskliga rättigheter och antikorruption är svårt att säga. En brist är nämligen att många företag låter bli att förklara varför de inte inkluderar dessa områden. En annan vanlig brist är att revisorns yttrande sällan finns med i rapporten.

— Sammanfattningsvis kan vi konstatera att transparens och kvalitet behöver höjas för att dagens bolag ska uppfylla Årsredovisningslagens krav och syfte, säger Fredrik Ljungdahl.