Anställda prioriterar hälsa och säkerhet framför företagets behov

Framtidens affärsresor blir inte som förr. Vi måste vänja oss vid att det rådande omvärldsläget har satt en ny agenda.

Framtidens affärsresor blir inte som förr. Vi måste vänja oss vid att det rådande omvärldsläget har satt en ny agenda.

Det råder idag ingen tvekan om att affärsresor kommer att fortsätta spela en avgörande roll för att lösa företagens uppgifter även framöver, men vad bör företagsledare tänka på när de vill starta upp resandet igen och åter skicka anställda på affärsresor utanför landets gränser?

Enligt en ny studie av SAP Concur förväntar sig nästan alla anställda i de nordiska länderna (93 %) att ett nytt normalläge för affärsresor kommer att utvecklas under den kommande tiden. Det är därför kritiskt att förstå vad det är som kommer att utgöra detta ”nya normala”.

Hälsa och säkerhet

Uppenbart är att denna period där hälsa och säkerhet står i fokus, kommer att forma medarbetarnas förväntningar på tjänsteresor framöver. Dels har vi sett introduktionen av handdesinfektionsmedel i våra liv, vilket har varit ett mer eller mindre fast tillbehör sedan våren. Något annat som har förändrats är vilken typ av information som företag kommunicerar till sina anställda. Numer förväntas arbetsgivare även ge rekommendationer som rör medarbetarnas egen hälsa och säkerhet.

Även om två tredjedelar av de nordiska affärsresenärerna är positiva till att börja resa igen, vill så många som fyra av fem ha mer information från sin arbetsgivare – och hälften vill specifikt ha ytterligare information om hur de bättre kan ta hand om sig själva under resan.

Nya krav på företagsledare

Vår senaste studie visar också att de flesta anställda betonar hälsa och säkerhet framför företagets behov. De inledande restriktionerna från i våras, samt de löpande rekommendationerna från våra myndigheter, ställer således nya krav på företagsledare. I framtiden kommer dessa behöva vara medvetna om såväl myndigheters riktlinjer för resor, som lokala riktlinjer och inte minst de anställdas välmående.

Med andra ord är omsorgsplikten, Duty of Care, som täcker arbetsgivarens juridiska och etiska ansvar för de anställdas säkerhet, viktigare än någonsin. ”Det nya normala” ställer också större krav på företagsledare att hålla sina anställda informerade så att de kan känna sig säkra på resan.

Två rekommendationer

Därför kommer jag med två rekommendationer på vad företag bör tänka på när de åter planerar att skicka sina medarbetare på internationella affärsresor:

  1. Håll medarbetarna informerade. Förutom olika nationella och lokala riktlinjer, bör företagsledare också hålla sig uppdaterade om hälso- och säkerhetsförfaranden. Därtill är det viktigt att informationen förmedlas till de anställda så att de känner sig säkra och vet vilka åtgärder de måste vidta under resan.
  2. Fokusera på medarbetarnas hälsa. Omsorgsplikten, Duty of Care, är viktigare än någonsin. Förutom ett juridiskt och etiskt ansvar, bör företagsledare i framtiden även se till att alla har tillgång till rätt skyddsutrustning på resan för att värna medarbetarnas hälsa och säkerhet.
Dan Lillie
About Dan Lillie 2 Articles
Nordenchef, SAP Concur