Han är CFO:n bakom det nya Metso

Metso bildades den 1 juli 1999 genom en sammanslagning av pappers- och kartongtillverkaren Valmet och företaget Rauma som då hade verksamhet inom fiberteknologi, stenkrossning, skogsmaskiner och flödesreglering. Nu är koncernen redo att dela upp verksamheten på nytt. När CFOworld träffar Metsos CFO Harri Nikunen i Stockholm, en solig tisdagsmorgon i juni, är beslutet färskt och togs av styrelsen så sent som fredagen dessförinnan.
Massa-, pappers- och energiverksamheten ska flyttas över till Valmet, som sedan ska börsnoteras på Helsingforsbörsen. Det Metso som sedan blir kvar ska bestå av enheterna för gruvdrift, schaktning och automation. Planen är att genomföra delningen redan i år, så snart aktieägarna gett klartecken på den extrainsatta bolagsstämman i oktober.

– Från och med nästa år kommer vi att vara två bolag, men det kommer fortfarande att vara Metso, säger Harri Nikunen.

Metso

Från ett finansiellt perspektiv har Metso klarat sig bra. År 2012 omsatte koncernen 7,5 miljarder euro. Metso har även gjort investeringar i hållbarhet och har utarbetat riktlinjer för att göra hållbarhet till en integrerad del i koncernens strategi.
Just nu handlar mycket i Metsos strategi om att göra verksamheten mer global och ledningen mer diversifierad. Att bli verkligt global är, enligt Harri Nikunen, ”den verkligt stora utmaningen för företag i dag”.

När den nya uppdelningen av koncernen är klar kommer en av sakerna på att-göra-listan att vara att se till att det finns en global representation inom ledningen som återspeglar en ny, internationell inriktning och de nya marknader som står i fokus för nästkommande år. Bland dessa marknader finns bland annat Kina och Indien. De ska bli nya hemmamarknader.

– USA har dominerat så länge och har tappat i inflytande. När vi tittar på konkurrenter och deras marknader är Kina ändå välorganiserat. Indien är stort men saker sker långsammare där.

Metso är välkänt i Finland. Men de vill inte längre betraktas som ett finskt företag utan som ett globalt. Men förändring tar tid. Att förändra en kultur tar lång tid. Kanske tio år, kanske mer.

– För ett industriföretag som vårt är ett år en kort tid. Det är först efter ungefär fem år som börjar det hända saker. Men vi börjar göra oss redo nu och har påbörjat processen.

Haft många positioner
Harri Nikunen har jobbat på Harri Nikunen, CFO MetsoMetso sedan 1986. Han började arbeta med förpackning inom en del av koncernen som sedan såldes av. Därefter började han arbeta i en annan del av verksamheten som sedan köptes av Metso. Sedan tre år tillbaka är han CFO och arbetar på huvudkontoret i Helsingfors. Han har haft olika positioner inom koncernen, inte enbart inom den finansiella delen. 

– Utan någon annan erfarenhet än ekonomi blir det nog svårt att klara en roll som CFO; Lär dig i stället grunderna och det basala inom ekonomi men gå sedan vidare och utvecklas inom andra områden.

Den CFO som inte hunnit lära sig verksamheten från början kommer nog aldrig riktigt heller att göra det, tror Harri.

– Som CFO arbetar du med många olika saker och har ofta ont om tid. Om du inte lärt dig verksamheten när du kom in i företaget kommer du nog inte göra det senare heller. Då har du missat din chans.

Metso

Måste springa allt snabbare
De utmaningar Metso möter nu är dels relaterade till den kommande delningen, dels till organisationen som helhet; Att bygga en stark organisation och se till att organisationen är i världsklass. Men vad är då en organisation i världsklass?

– Det finns olika sätt att definiera det. Ett sätt är att få medarbetarna organiserade som benchmarkers. Om det lyckas innebär det att du kan lösa komplicerade frågor snabbt utan att behöva involvera så många människor.

Det andra sättet att definiera en organisation i världsklass har att göra med styrkan och djupet i organisationen. En fusion eller delning kan ofta vara ett bra sätt att testa organisationens styrka, säger Harri.

– Men vi på Metso kämpar fortfarande då och då, vilket är ett bevis på att vi fortfarande har en bit kvar. Vi är inte perfekta. En organisation i världsklass hittar lösningen direkt.

harri nikunen, cfo, metso

Det yngre gardet beskriver gärna pappersindustrin som ålderstigen, säger Harri Nikunen. Han instämmer till viss del i den beskrivningen.

– Alla branscher och industrier utvecklas. För oss är det just nu lite som att köra två tåg parallellt, som båda går mot framtiden; Ett långsammare tåg inom pappers- och massaindustrin med fokus på strukturomvandling och en viss förnyelse och ett snabbare tåg inom automation och gruv- och anläggningsindustrierna med fokus på tillväxt.

Den generella levnadsstandarden i världen ökar. Det påverkar vad som kommer att ske med gruvindustrin i framtiden, anser Harri Nikunen.

– Gruvbrytning är en egen värld som till stor del bestäms av människors livsstilar och behov. Byggandet av infrastrukturen i utvecklingsländerna driver konsumtionen av järnmalm och med ökad levnadsstandard ökar konsumtionen av koppar och ädla metaller.

Metso behöver inte tacklas med utmaningar som att behöva anpassa verksamheten till ny teknik. Utmaningarna för Harri Nikunen som CFO är främst kopplade till basala saker som kostnadskontroll. Och att hålla jämn takt med marknaden.

– Vi har nya konkurrenter som springer i allt snabbare takt, som vi måste hålla jämna steg med. Dessutom växer vårt företag och det skapar nya utmaningar i sig.

Kommer att ta tid
Att skapa det nya Metso, med såväl uppdelning som sammanslagning, kommer att ta mycket tid och kraft den kommande tiden. När den är över kommer det att komma en uppbyggnadsfas och sedan, förhoppningsvis, en lite mer ”normal” CFO-tillvaro.

– Att genomföra en sådan här sammanslagning är något som långt ifrån alla får uppleva i sitt yrkesliv.

Nyckeln till en lyckad fusion består av två delar, menar Harri. Den ena delen är den hårda aspekten och består av att hantera och klara av hela de legala, juridiska bitarna. Den andra delen har med de mjukare värdena att göra; Att klara av processen ur ett ägar- och medarbetarperspektiv.

– Verklig framgång kan mätas först några år, när förändringen hunnit smälta. Då blir det uppenbart vilka beslut som varit bra. När folk ser tillbaka på Metso om tre år kommer det inte att råda någon tvekan om huruvida vi lyckades eller misslyckades. Men du måste alltid börja med den hårda, tekniska sidan av fusionen. Sedan kan du börja jobba med de mjuka, långsiktiga frågorna.

Harri nikunen beskriver sig själv som en mer affärsdriven typ av CFO. CFO:ns arbete består enligt Harri dels av det som utgör själva ryggraden i företaget: rapportering, redovisning, finansiering och intern revision. Det består också av ett annat element: affärer, förnyelse, förvärv och fusioner.

– Men om ryggraden är svag drabbas den andra, mer affärsdrivande delen. Då måste du lägga mer tid på de grundläggande finansiella sakerna och mindre tid på de dynamiska delarna. Du kan heller inte vara företagets ryggrad ensam.

Ryggraden måste du bygga med hjälp av andra människor – så att laget tillsammans skapar något som är bättre än vad du ensam kan åstadkomma.