Hans Erlandsson ny CFO på SolidEngineer

Ingenjörsföretaget SolidEngineer, leverantör av systemlösningar inom CAD, CAM, CAE, KBE och PLM, fortsätter att växa. Som ett led i bolagets expansion har Hans Erlandsson tillsatts som ny CFO. Hans har tidigare jobbat som konsult inom redovisning och revision på bland annat KPMG Bohlins, Allgon och Flextronics och tillträder sin nya tjänst den första maj.

– Det känns bra. Vi jobbar i en bransch med stor tillväxtpotential. Erbjudandet passar bra i tiden, det ska bli spännande att vara med och driva bolaget framåt. Jag kommer att jobba ett par timmar i veckan fram till maj då arbetet sätter igång på allvar, säger Hans.

Vad kommer att vara din främsta målsättning som ny CFO?
– Först och främst att genomföra förändringsprojekt för att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt. Det kräver en analys av bolaget och vilka åtgärder som behöver vidtas. Nästa steg blir själva genomförandet. Min största utmaning kommer att vara att få tiden att räcka till.

Han ser positivt på marknaden och tror på en ökad efterfrågan efter de tjänster och konstruktionsverktyg företaget erbjuder.

– Produkterna vi marknadsför riktar sig framför allt till ingenjörer och medarbetare inom konstruktion. Ingenjörsmannaskapet kommer troligen att fortsätta öka framöver, vilket skapar goda förutsättningar för oss att växa, inte minst globalt. När våra kunder flyttar sin produktion till andra länder, som till exempel Kina och Indien, kan vi fortsätta samarbetet utomlands i SolidEngineers globala nätverk.