Hantera GDPR enklare med robotics

KPMG ska på ett seminarium visa hur Robotic Process Automation kan automatisera mycket av administrationen av den kommande dataskyddsförordningen GDPR.

Annons

General Data Protection Regulation, GDPR, är en ny dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj 2018 och som då reglerar hur företag måste hantera personuppgifter. Tanken är att medborgarnas rättigheter ska stärkas och det märks bland annat på att sanktionsavgifterna för företag som inte följer föreskrifterna skärpts ordentligt. De som misslyckas med att följa lagen kan bötfällas med flera procent av sin omsättning.

Det är alltså väldigt viktigt att följa GDPR, men det kan också innebära mer arbete att anpassa rutiner och processer till GDPR. För att minimera detta arbete har KPMG utvecklat en lösning som de tänker presentera på ett kostnadsfritt frukostseminarium i Stockholm 18 januari.

Där ska KPMG:s experter visa hur du med hjälp av Robotic Process Automation, RPA, bland annat kan automatisera rutinerna och administrationen kring GDPR. Det rör sig ofta om rätt enkla rutiner, men som kan ta mycket tid om man utför dem manuellt.

KPMG ska presentera en smidig lösning som varken kräver manuellt arbete eller överdrivet kostsamma system. Den ska dessutom vara skalbar och tillräckligt billig för att kunna användas både temporärt och som en fast applikation.