Hantera krisen på rätt sätt

Krishantering är nu en av de viktigaste uppgifterna för en företagsledning och PWC har några tips om vad som bör finnas på ledningens agenda.

Covid 19-utbrottet har gjort att krishantering hamnat i fokus för de allra flesta företag. Företagsledningar måste förstås alltid vara beredda på att hantera kriser, men knappats någon har erfarenhet av en så genomgripande global kris som den här. Att det är oklart hur länge krisen kommer att fortgå gör det extra komplicerat.

Det kan därför vara svårt att veta var man ska lägga sitt krut och vilka åtgärder som är effektivast. PWC har i ett blogginlägg samlat några tips för ledningar som vill lägga upp en krisstrategi eller validera att de satsar på rätt saker.

Det som bör finnas på ledningens agenda i närtid är enligt PWC:

  • Se över era kris- och kontinuitetsplaner. Vad säger de om hur ni bör hantera krisen? Behöver de uppdateras?
  • Utvärdera er leverantörskedja. Vilka kritiska resurser/varor/tjänster behöver finnas på plats för att minska affärsavbrott och andra avbrott till ett minimum?
  • Identifiera potentiella svaga punkter. Vilka är de team och individer som kritiska processer eller tjänster är beroende av? Finns det medarbetare med rätt kompetens som kan gå in i kritiska roller vid behov?
  • Kommunicera. Även om du som arbetsgivare arbetar hårt för att hålla dina medarbetare informerade, har information och förvirring spridit sig tillsammans med viruset. Både anställda och andra intressenter behöver löpande tydlig, korrekt och relevant information och dialog kring utvecklingen för verksamheten.
  • Tappa inte andra risker. Covid-19 är inte det enda hotet på horisonten. Ofta är organisationer som mest sårbara när de hanterar en kris som stjäl all deras uppmärksamhet. De många andra riskerna som ditt företag står inför minskar inte av en pandemi. Cybersäkerhet, till exempel, bör alltid vara högt upp på agendan.
  • Bygg in uthållighet i krishanteringen från början. Krisen kring covid-19 kommer att pågå under en längre tid än några veckor. För att inte organisationen ska drabbas av kriströtthet är det viktigt att bygga in långsiktig uthållighet i organisationens krisarbete från början. Se därför till att krisledningsgruppen har erfarna och tydligt definierade ersättare som kan rotera med ordinarie ledamöter, och skapa tydlighet kring med vilken frekvens och intensitet som exempelvis kommunikation kring utvecklingen ska ske.

PWC har också satt upp en kostnadsfri hotline för de som har frågor om covid-19-relaterade frågor.